Bij het verbeteren van cultuureducatie op een school moeten vaak (diepgaande) veranderingen in de organisatie worden doorgevoerd. Dit model maakt inzichtelijk wat de gewenste verandering tot een succes maakt en wat er gebeurt als een onderdeel ontbreekt bij of voor iemand op een bepaald moment tijdens die verandering. Wat moet er ontwikkeld of ondernomen worden door de verschillende betrokkenen om de verandering succesvol te maken en te houden? Het model is zeer geschikt voor inzet op alle vier de lijnen en past dan ook als basis in de manier van werken binnen De Cultuur Loper.

Dit model is gebaseerd op het organisatieverandermodel van T. Knoster.

 

Download hier het model:

Zie hier het model het succes van de verandering

1362