Tips voor de procesbegeleiding van transitie naar co-creatie

Eigenlijk kan er geen toolbox bestaan om te co-creëren. Bij dialoog-gericht werken is er sprake van een gelijkwaardige samenwerking waarin wordt gezocht naar synergie tussen expertise en behoefte, vanuit wederzijdse nieuwsgierigheid. De toolbox is daarom vooral te gebruiken als instrument voor herkenning en bevestiging van de dingen die je tegenkomt bij wat je samen doet en/of wilt gaan doen. Naast tips schetsen we voorbeelden uit de praktijk.

Wat is co-creatie?

wat het niet is

De school het werk uit handen nemen en een aanbod voor ze bedenken

wat het wel is

Het aanbod in samenspraak met de school en kernteam ontwikkelen

Co-creatie is de ultieme vorm van klantparticipatie

We zien dat klantparticipatie verandert: van de school een aantal opties geven, via het samen ontwikkelen met de school, tot het faciliteren van de school om samen/zelf te ontwikkelen.

Opbrengsten van co-creatie zijn onder meer:

  • een sterkere relatie met het kernteam;

  • continuïteit in de afstemming van diensten en producten op de behoefte van de school;

  • betere diensten en producten dankzij de synergie van diverse partijen;

  • een andere, vaak minder gestructureerde manier van samenwerking waarbij gelijkwaardigheid en talent centraal staan, en niet functie;

  • een lerende organisatie door meer nut en noodzaak tot zelfreflectie en een open leerhouding.

Waarom deze toolbox lezen?

  • Je product of dienst sluit niet meer aan bij de behoefte van de school.

  • Je zoekt naar manieren om co-creatie een plek te geven in jullie school.

  • Je zoekt naar manieren om co-creatie met eindgebruikers en kernteam te faciliteren.

Deze toolbox bevat tips en voor het helder krijgen van het waarom, en het bepalen van ieders nut en belang. Hoe de verwachtingen goed af te stemmen, oog te hebben voor de beren op de weg, elkaars verschillen te benutten, en het proces te faciliteren.

Bekijk hier de toolbox