De ontwikkeling van de leerling in beeld

Een belangrijke (door)ontwikkeling binnen De Cultuur Loper zien we in de ontwikkeling van de leerling van PO naar VO, waarin we kijken naar de doorstroom van deze leerling. Hoe kan de overdracht die een basisschool geeft over de leerlingen uit groep 8 aan de toekomstige middelbare school zo worden vormgegeven dat er een warme overdracht plaats vindt om een beeld van de cultuureducatieve ontwikkeling van de leerling te schetsen?

In gesprekken met leraren PO en VO is gebleken dat dit nog niet een vaste plek in de overdracht heeft, maar dat van beide kanten de waarde van een completer beeld van de leerling wenselijk is, zeker wanneer het door de leerling zelf gebeurt. Wie is deze leerling? Wat vindt de leerling belangrijk? Hoe kijkt de leerling naar wereld om zich heen? De leerling zelf is dé uitgesproken persoon om dit te vertellen. 

Dit kan in de vorm van een formulier, opdracht, werkstuk of een (online) portfolio zijn waar de 8ste groepers zelf mee aan de slag gaan. Op deze manier schept de leerling eigen inzicht in haar ontwikkeling op reflectief, onderzoekend en creërend vermogen, waardoor de VO school vanuit de leerling zelf weet wie de leerling is en waar ze staat.  

Vanuit De Cultuur Loper wordt er al een aantal jaar door verschillende scholen gewerkt met Het Cultureel Zelfportret

In 2022 is gewerkt aan een aantal werkbladen die de leerling en leraar kunnen helpen met de overdracht van PO naar VO. Deze werkbladen worden op dit moment gepilot op verschillende scholen in Noord-Brabant. Heb je interesse om deel te nemen aan de pilot? Neem contact op met Anke Koenraadt.