Wat is het?

De reflectiekaarten vo zijn een tool om in te zetten bij verschillende vakken in het voortgezet onderwijs. Vooral bij kunst- en cultuurvakken, maar ook zeker bij andere vakken en als onderdeel van burgerschaps- en persoonsvorming. De kaarten geven handvatten om met leerlingen te reflecteren op lesstof behorende bij culturele activiteiten of de actualiteit: dat wat er in de maatschappij leeft of in de klas speelt. Gebruik de kaarten tijdens lessen, bij projecten of in een mentorles. Zet de kaarten klassikaal in of laat leerlingen in groepjes werken onder begeleiding. 

Voor het gebruik van de kaarten neem je een ‘culturele of maatschappelijke ervaring of gebeurtenis’ als uitgangspunt.

Wat kost het?

Ben je intermediair en zijn jouw scholen hierin geïnteresseerd? Mail dan naar info@decultuurloper.nl voor vragen of om te bestellen. Als intermediair zorg je zelf voor de verdere verspreiding naar de scholen. Je krijgt dan één factuur voor alle sets (aantal x € 20,- excl. btw, plus de verzendkosten).

Wat houdt een reflectiegesprek in?

Een reflectiegesprek heeft als doel tot persoonlijk inzicht komen. Het gesprek wordt idealiter begeleid door een gespreksleider (bijv. de docent). De gespreksleider is neutraal en begeleidt het onderzoek van de bevraagde(n) door oordeelvrij vragen te stellen. De bevraagde(n) voelt/voelen zich veilig genoeg om te spreken, doordat het gesprek langzaam wordt opgebouwd met verschillende vragen. Het gesprek is klaar zodra de fases van het gesprek zijn doorlopen en/of de bevraagde(n) tot inzicht is/zijn gekomen.

Lees hier de hele handleiding

Wat houdt een reflectiegesprek in?

Achtergrondinformatie, waar zijn de kaarten op gebaseerd?

 De reflectiekaarten vo zijn gebaseerd op de reflectiekaarten voor het primair onderwijs die in 2019 zijn ontwikkeld. Voor voortgezet onderwijs is hierop verder gewerkt en is er ook gebruik gemaakt van de emotionele ontwikkeling die zichtbaar wordt in de doorkijkjes cultureel bewustzijn van de cultuurloper (mede ontwikkeld door E. Copini) en de abstracte denkniveaus van Bloom. 

Colofon

De reflectiekaarten vo zijn ontwikkeld in opdracht van Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant in het kader van De Cultuur Loper als onderdeel van de regeling cultuureducatie met kwaliteit. De kaarten zijn gemaakt in co-creatie door MFConsulting (Monique Fischer), Buro Co (Maaike van den Brule), Kunstloc Brabant (Franny Meijer) en Erfgoed Brabant (Imke Donkers). Het intellectueel eigendom van de kaarten is van hierboven genoemde partijen.

Gebruikte bronnen

Copini, E. (2020). Eén van hen. Cultuur+Educatie Cultureel bewustzijn – verbeelding voor het voetlicht (jaargang 19), pp. 22-38,

Fischer, M. (2017). Reflect(l)eren in het basisonderwijs. Naarden: MFConsulting,

Kunstloc Brabant (2021). De Cultuurloper. https://www.decultuurloper.nl/vo/instrumenten/doorkijkjes-in-het-cultureel-bewustzijn-van-leerlingen-in-het-voortgezet-onderwijs-9174