Wat is het?

Een competentie is een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude; iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding.
We onderscheiden drie culturele competenties: onderzoekend vermogen; creërend vermogen; reflecterend vermogen. Deze drie competenties zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het cultuuronderwijs doet een beroep op alle drie de competenties tegelijk.  

Omdat de culturele competenties veelomvattend zijn, hebben we ze vertaald naar verschillende gedragsindicatoren. Een gedragsindicator gaat over een specifiek aspect van een competentie en biedt focus voor de leraar en leerling om culturele groei van de leerling vanuit waarneming te kunnen gaan aanspreken en stimuleren.

Het werken met culturele competenties biedt een gemeenschappelijk taal, waarmee de school de eigen ambities concretiseert en deelbaar maakt binnen het team en met partners.

Het werken met gedragsindicatoren biedt:

  • Een didactisch handvat om de culturele groei van leerlingen te herkennen, te bespreken en te stimuleren, nog zonder de invulling van disciplines of vakgebieden.
  • Houvast om pedagogisch handelen vanuit andere onderwijsterreinen, te kunnen toepassen binnen cultuuronderwijs.
  • Samenhang in het programma cultuureducatie vanuit de drie domeinen.
  • Vocabulair om gericht met de leerling te reflecteren waardoor leerlingen zich bewust worden van hun eigen culturele groei.
1021