Directie, docenten en cultuurcoördinatoren in het VO vinden het soms lastig om de unieke waarde van cultuureducatie voor hun organisatie te benoemen. Als intermediair kun je met hen het gesprek aangaan hierover. Hier vind je inspirerende teksten en video's die het gesprek over de waarde kunnen voeden.

De waarde van cultuureducatie

Cultuureducatie stelt leerlingen in staat om zichzelf en de wereld om hen heen te ontdekken. Het daagt hen uit om met verwondering naar de wereld te kijken, in dialoog te zijn met de wereld en ook vorm en taal te geven aan wat ze verstaan hebben in deze ontmoetingen met de wereld. Om deel te kunnen nemen aan dit culturele proces zijn culturele competenties nodig. Het aanreiken en eigen maken van die competenties is een belangrijke opdracht van cultuureducatie. Met name in de moderne samenleving, waarin we worden overspoeld met informatie, is het een Kunst om je tot die informatie te verhouden. School biedt leerlingen een veilige, vrije leeromgeving om te kunnen oefenen in die competenties en te onderzoeken, reflecteren en creëren binnen Kunst en Erfgoed. Cultuureducatie op school draagt bij aan de vorming van een zelfsturend, creatief en volwaardig mens. 

In het voortgezet onderwijs gaat cultuureducatie over meer dan kennismaken en oefenen, er vanuit gaande dat er in het primair onderwijs al een mooie basis is gelegd in cultuureducatie. In het VO ontwikkelingen leerlingen met cultuureducatie hun eigen ik, leren ze zich 'te verhouden tot de groep', vormen ze visie op het leven van zichzelf en de ander. Door middel van het maken en meemaken van kunst en erfgoed kan er bijgedragen worden aan de ontwikkeling van deze belangrijke vaardigheden.

De waarde van cultuureducatie

Cultureel bewustzijn

Cultuureducatie in het VO is van belang, maar wat stimuleer je dan precies bij leerlingen? Cultuureducatie Friesland KEK/VOCO ontwikkelde samen met Oostblok dit filmpje over cultureel bewustzijn van jongeren.

Wanneer wordt cultuureducatie betekenisvol?

Kunst en erfgoed zijn dus dingen die je kunt ervaren. Je kijkt ernaar, staat er middenin, maakt en maakt mee. Het vertrekpunt binnen De Cultuur Loper is dat kunst en erfgoed de leerling een ervaring brengen: hij is maker of deelnemer, publiek of bezoeker. Het is een ervaring waar de leerling zich toe moet verhouden, die soms iets zegt over hoe een kunstenaar de werkelijkheid ervaart, maar vooral iets over hoe de leerling zelf die werkelijkheid ervaart. Dat is voor elke leerling (net als voor elke volwassene) anders, want wat we zelf aan kunst maken of wat we meenemen uit het kunstwerk of verhaal van een ander, bouwt altijd voort op associaties met en opgedane kennis uit ons eigen leven. Door in gesprek te gaan over de ervaring en erop te reflecteren komen die eigen associaties en die eigen verbinding naar boven: er ontstaat een dialoog tussen de leerling, de kunstervaring en de wereld.

Wanneer wordt cultuureducatie betekenisvol?

Alles wat je doet is cultuur

Animatie van LKCA over de grootsheid van cultuur en cultuureducatie.

Succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs

Je kunt pas succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs als je weet hoe het werkveld er precies uitziet. Welke onderwijsniveaus zijn er? Met wie kun je het beste aan tafel zitten? En welke rol heeft cultuureducatie in het voortgezet onderwijs? In het kennisdossier op onze Kunstloc Brabant website openen wij deuren. Zodat je de eerste stappen kunt zetten naar een succesvolle samenwerking met het voortgezet onderwijs.

Bekijk hier ons kennisdossier

Succesvol samenwerken met het voortgezet onderwijs

Trends & ontwikkelingen Cultuureducatie in het VO

Op de website van Kunstloc Brabant vind je al het cultuurnieuws uit Brabant en de rest van Nederland op een rijtje. Klik op deze link om een overzicht te krijgen van trends & ontwikkeling binnen Cultuureducatie in het VO. Wil je wekelijks een overzicht van deze Trends & ontwikkelingen ontvangen per mail? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!

Bram Esser duikt op in de wereld van het voortgezet onderwijs. Een omgeving die compleet nieuw is voor hem. Een inspirerende video gemaakt door onze collega's van VOCO, die onderzoeker en kunstenaar Bram Esser uitgenodigd hebben om op zoek te gaan naar onderwijs binnen het VO.