Moes Wagenaar

Moes Wagenaar

Improvalley

0653554820

Mijn missie voor het VO
Ik wil dat leerlingen zichzelf helemaal mee naar school durven te nemen, omdat ze ook de ruimte krijgen om helemaal zichzelf te zijn en te ontwikkelen. 

Ervaring in het voortgezet onderwijs

Ik heb op Twickel Hengelo de onderbouwmentoren getraind op mindset en vaardigheden die nodig is om levenskunst in de school centraal te stellen. Ik heb gemerkt dat sommige docenten dat heel fijn vinden en anderen nog veel weerstand hebben bij het idee om zelf een rol te spelen in de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen, omdat ze hun beroep hadden gekozen vanwege de cognitieve ontwikkeling en het andere liever aan anderen overlaten. Ik zie wel dat veel docenten met die laatste insteek een onrealistisch beeld hebben van werken aan de persoonlijke ontwikkeling, alsof het iets is wat ze allemaal moeten weten, aanleren, overbrengen (op de stoel van de psycholoog, therapeut zitten), terwijl het veeleer het omarmen van het ‘niet weten’ is en hier open en eerlijk over zijn – en een intentie naar de leerlingen bij uitstralen en ze deelgenoot maken van de zoektocht naar wat wenselijk en mogelijk is. Training en coaching hierin ben ik aan het ontwikkelen, maar staat bij mij nog in de kinderschoenen.

Speerpunten

  • Leerlingen die even niet lekker in hun vel zitten moeten niet in een uitzonderingspositie worden geduwd (1-op-1 aandacht), maar juist door de sociale groep (klas) kunnen worden opgevangen.
  • Niet alleen de les levensbeschouwing of de mentorles (of die ene aardige geschiedenisleraar) moet een veilige haven zijn, maar de hele school zou een open en veilige houding moeten hebben en dit kan alleen als alle docenten vertrouwt raken met het voeren van open gesprekken, waarin ze ook dingen ‘niet weten’ en emoties er gewoon mogen zijn.
  • Docenten moeten weten waarin ze juist veel vrijheid kunnen geven aan leerlingen (meedenken, eigen verantwoordelijkheid nemen, plezier maken) en waarin ze de grenzen moeten bewaken (kleinerende opmerkingen, negativiteit, destructief gedrag) en hoe ze daarin verwijzen naar gezamenlijk afgesproken waarden.
  • Cultuureducatie is een uitgelezen plek om de angel uit persoonlijke problemen te halen en deze op een (al-dan-)niet-talige artistieke manier te verwerken, zodat er weer ruimte ontstaat voor ontplooiing voor elke leerling (kansengelijkheid!). Creatieve vakdocenten kunnen hier soms extra handvatten voor gebruiken, want het vergt een iets andere insteek van opdrachten, voor- en nabespreken dan de gangbare meer zaak- of techniek-gerichte lessen.

Levenskunst | improvisatie | mentaal-welbevinden | integriteit | vakoverstijgend | persoonlijke ontwikkeling | kansengelijkheid

Ik zie, merk dat VO scholen behoefte hebben aan…

Meer grip op het mentale welbevinden van leerlingen en dat hiervoor een nieuw sociaal klimaat nodig is in de school waar docenten, maar ook de opdrachten en projecten die gedaan worden een belangrijke rol in spelen.

Een voorbeeld van een opdracht waarmee ik aan de slag ben gegaan…
Is het maken van een handleiding: ‘drama en levenskunst’, waarbij ik de dramadocent op een school concrete tips geef om opdrachten (die ik aanlever, maar ook die ze zelf in kan voegen) te plaatsen binnen een raamwerk van levenskunst-vaardigheden en aangeef hoe er bij de voor- en nabespreking een koppeling kan worden gemaakt tussen de opdracht en het leven en de beleving van de leerlingen.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft…

Is dat ik mijn korte speelfilm voor het eerst in een klas (3 Havo) liet zien en dat er naar aanleiding daarvan een meisje vertelde over haar vervelende thuissituatie, terwijl ze in de nul-meting had aangegeven er niet over te willen praten in de klas. Ze was erg gaan huilen en enorm opgelucht. Ze zei dat ze wel eens niet naar school was gegaan, omdat ze er op school niet mee terecht kon als ze zich zo slecht voelde, maar dat ze dat nu echt nooit meer zou doen, omdat ze het nu toch had verteld. Toen ik vroeg aan de klas wat we misschien nog voor haar konden doen (de klas was doodstil) zei een meisje dat we wel een blaadje voor haar rond konden laten gaan om daar allemaal iets op te schrijven voor haar. Hartverwarmend – en zo mooi dat die wijsheid gewoon in de klas zat en alleen ontsloten hoefde te worden.