Imke Donkers

Imke Donkers

Zelfstandig trainer VO | Erfgoed Brabant

0618814994

Trainingen vanuit Erfgoed Brabant:

  • Zachte atlas VO, een training over betekenisgeving van de (eigen)omgeving
  • Erfgoededucatie VO, een training over wat Erfgoededucatie is en aan welke leerdoelen je werkt met erfgoededucatie. (Link met burgerschap)
  • Erfgoedwijsheid VO, een training om erfgoedwijs te worden en dat mee te nemen in de praktijk met VO-leerlingen. (Link met burgerschap)

Deze trainingen zijn in te zetten in diversen vakgebieden zoals de vakken binnen cultuureducatie maar ook bij vakken(secties) als geschiedenis en nederlands, maatschappijleer.

Andere trainingen:

  • Trainer Training Cultuurcoördinator Voortgezet Onderwijs voor Kunstloc Brabant
  • Trainer bij TG Playback voor docenten en jongeren VO (zie link PlayBack op deze site)


Mijn missie voor het VO
Docenten(teams) ondersteunen en inspireren dmv het inzetten van cultuureducatie en erfgoededucatie in verschillende vakken en vakgebieden, al dan niet gelinkt aan burgerschapsonderwijs.

Ervaring in het voortgezet onderwijs

Trainer voor leerlingen, ouders en docenten van het VO, bij Theatergroep PlayBack Trainer van Cultuur coòˆrdinatoren VO, vanuit Kunstloc Brabant.

Speerpunten
Gelijkwaardigheid, betekenis geven, actualiteit (‘What’s in for me?’)
Erfgoededucatie is dynamisch. Het gaat over betekenis toe kennen aan het verleden, in relatie tot het heden en kijkend naar de toekomst. Het is belangrijk dat iedere leerling zich herkent in erfgoededucatie en dat docenten de vaardigheden beheersen om dit te bereiken.

Gelijkwaardig | open | nieuwsgierig | concreet | teambuildin | thematisch werken | betekenis geven

Ik zie, merk dat VO scholen behoefte hebben aan…

Vakoverstijging, koppeling met burgerschapsonderwijs, bewustwording van de breedte van erfgoededucatie.

Een voorbeeld van een opdracht waarmee ik aan de slag ben gegaan…
Zachte Atlas voor VO: Een docent wordt begeleid om een groep VO-leerlingen ‘zachte atlas experts’ te maken.
De docent leert leerlingen via onze werkwijze betekenis /waarde toe te kennen aan hun omgeving en daarover met elkaar in gesprek te gaan vanuit de verschillende perspectieven.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft…

Als docenten zich bewust worden van de diversiteit (en mogelijkheden) van erfgoededucatie.