Professionalisering

Kwaliteitsverbetering van cultuureducatie gaat niet vanzelf. Kunstloc Brabant biedt vele mogelijkheden aan intermediairs, leraren, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich professioneel te ontwikkelen.

Zoek op cursusaanbod of zoek een trainer om jouw leervraag mee te bespreken.

 

Teamtrainingen en individuele trainingen

Natuurlijk richten wij ons op schoolteams. Maar ook voor cultuurcoördinatoren, leraren, vakdocenten en cultuuraanbieders zijn individuele leertrajecten ontwikkeld. Maar ook intermediairs, gemeenteambtenaren, educatief medewerkers, kinderopvangorganisaties, directies en schoolbestuursleden kunnen zich bij ons melden met hun leerwens. We adviseren je graag over welk leertraject het best bij jou past. Je kunt hierover contact opnemen met Monique Koolen of Bram Relouw.

Financiële ondersteuning

Voor CmK-scholen en individuele deelnemers is het mogelijk extra provinciale financiële ondersteuning te krijgen. In kalenderjaar 2021 geldt een overgangsregeling waarin 50% van de kosten worden vergoed.

De aanvraag voor provinciale financiële ondersteuning kan alleen worden gehonoreerd als de activiteiten ook dat kalenderjaar plaatsvinden. We hebben voor deze provinciale bijdrage van € 75.000,- beschikbaar.

Hoe werkt het?

 • De intermediair zoekt samen met de school naar trainers en/of scholingsactiviteiten die aansluiten bij de ambitie van de school of de individuele ontwikkel wens.

 • De school neemt zelf contact op met de trainer. Hierna volgt het intakegesprek met de trainer. De trainer stelt een inhoudelijke offerte op, die door de school moet worden geaccodeerd.

 • De school stuurt de offerte naar Kunstloc Brabant. Kunstloc bekijkt de offerte. Om in aanmerking te komen voor een investeringsbijdrage van 50% is een financieel akkoord nodig van Kunstloc.

 • Na afloop van de training stuurt de trainer de school een factuur voor de helft van de kosten van de training. Voor de andere helft stuurt hij een factuur naar Kunstloc Brabant.

Indiendatums van professionaliseringsaanvragen

Er zijn drie momenten in het jaar waarin Kunstloc scholingsaanvragen in behandeling neemt:

 • 30 maart 2021

 • 25 juni 2021

 • 20 november 2021.

De school ontvangt binnen een week na indiening bericht of de offerte is goedgekeurd.

Beoordeling van de offerte

Bij de beoordeling van de offerte kijken we vooral naar:  

 • Of er een heldere ambitie is geformuleerd.  

 • Of de trainer een realistische inschatting van het beoogd resultaat heeft gemaakt 

 • Of de offerte consistent is (ambitie - resultaat training- opzet van de training)  

Wat doen we bij overvraging van het budget? 

We voorzien op dit moment niet dat we overvraagd worden in 2021, maar als richting de derde indiendatum blijkt dat de aanvragen het budget dreigen te overschrijden, verdelen we de beschikbare investeringsgelden over de aanvragen per indiendatum. Mocht overvraging op 25 juni 2021 al het geval zijn, dan kan er voor 20 november enkel worden ingediend voor kalenderjaar 2022.  

We zullen hierover zo tijdig mogelijk communiceren.

Onze trainers

Naast de intermediair kunnen ook trainers en co-teachers ondersteuning bieden bij het inspireren, verdiepen en borgen van cultuureducatie. De trainer richt, in samenspraak met de directeur en cultuurcoördinator, een leertraject in dat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van de school. De intensiteit van deze trajecten verschilt: Verkennen - Experimenteren -Verdiepen - Borgen.

De trainers en co-teachers die aangesloten zijn bij Kunstloc Brabant werken ervaringsgericht:

 • De trainer sluit aan bij waar de school nu staat.

 • De leervraag van de school is actueel en leidend bij het inrichten van de trainingen.

 • Trainers en co-teachers werken samen met de school, de intermediair en/of culturele instellingen om het professionaliseringstraject succesvol te laten verlopen.

Maak kennis met onze trainers

Annuleren van trainingen

Annuleren van een training kan kosteloos tot 2 weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna is de trainer genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren na de startdatum is geen restitutie mogelijk.  

Profiel cultuurprofessional en matchingsmatrix

Om een beter beeld te krijgen van de inzetbaarheid en kwaliteit van cultuuraanbieders is er een profiel opgesteld. Het is een gespreksinstrument waarmee de kwaliteit van de professional wordt gewaardeerd.

De bijbehorende matchingsmatrix ondersteunt het gesprek tussen de school en de ‘aanbieder’. Zo ontstaat focus in de vraag en wordt inzichtelijk waar de activiteit precies op gericht is. Mocht je vragen hebben met betrekking tot dit instrument richt je dan je dan tot Monique Koolen.

Bekijk het cursusaanbod