Cursussen

Professionalisering binnen De Cultuur Loper is erop gericht de kennis van cultuureducatie te vergroten, zowel in scholen als in het culturele veld. Kunstloc Brabant biedt verschillende mogelijkheden aan intermediairs, leraren, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich te professioneel te ontwikkelen.

Bekijk scholing met
of zoek op