inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Cultuureducatie met Kwaliteit

Met de landelijke subsidieregeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied.

Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.

Het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie werkt in de tweede periode (2017-2020) aan de kwaliteitsdoelen:

  • implementatie, verdieping en ontwikkeling van het curriculum voor het leergebied kunstzinnige oriëntatie;
  • inhoudelijke deskundigheid versterken van leraren, vakdocenten en educatief medewerkers op het gebied van cultuureducatie;
  • verterken van de relatie van de school met de culturele en sociale omgeving;
  • het delen van kennis en opgedane ervaringen.

Meer over de regeling

Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit

Hoe breng je meer lijn en structuur in je cultuureducatie en hoe werk je gericht aan de persoonlijke (creativiteits)-ontwikkeling van leerlingen? Basisscholen in Noord-Brabant kunnen daarbij gebruik maken van twee ondersteunende programma’s. Met De Cultuur Loper helpt Kunstloc Brabant scholen bij visievorming en versterking van het eigen programma. De Culturele Ladekast, ontwikkeld door de vijf grote Brabantse steden (B5), is een instrument voor het vormgeven van doorlopende leerlijnen in erfgoed en cultuureducatie. Lees de publicatie van Kunstloc Brabant en de B5: Brabantse aanpak Cultuureducatie met Kwaliteit.