De kennis van cultuureducatie vergroten. Zowel in de school als in het culturele veld. Dat is een belangrijk onderdeel van scholing binnen De Cultuur Loper. Kunstloc  Brabant biedt verschillende mogelijkheden aan intermediairs, leraren,  cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich te professioneel te ontwikkelen.  

Teamtrainingen

Trainers en co-teachers kunnen naast de intermediair ondersteuning bieden bij het  inspireren, verdiepen en borgen van cultuureducatie. De trainer richt in  samenspraak met de directeur en cultuurcoördinator een leertraject in wat bijdraagt aan het realiseren van de ambitie van de school. De intensiteit van deze trajecten verschilt. We herkennen hierin de vier fases en de drie lijnen van De Cultuur Loper: 

 • Inspiratie bijeenkomst waarbij het vooral gaat om gezamenlijke ervaring met cultuur en het gesprek daarover om er waarde aan toe te kennen. Gemiddeld één of twee dagdelen. Provinciale bijdrage ± 50,- per leraar. 

 • Verdieping, waarbij naar aanleiding van de gekozen ambitie een ‘nieuw kader’ wordt geschetst waarin de van – naar beweging plaatsvindt. En waarbinnen leraren met individuele vragen kunnen worden begeleid.  Gemiddeld drie dagdelen en twee momenten voor individuele begeleiding. Provinciale Bijdrage ± 150,- per leraar 

 • Borging van cultuureducatie  in het curriculum, er is een heldere ambitie om een ontwikkeling door te maken op het gebied van cultuureducatie. Wat zichtbaar is in de klas. Langdurig traject, gemiddeld 2 jaar; zes dagdelen, waarin vier momenten van individuele begeleiding. Provinciale bijdrage ± 400,- per leraar.

 • Verdieping, waarbij naar aanleiding van de gekozen ambitie een ‘nieuw kader’ wordt geschetst waarin de van – naar beweging plaatsvindt. En waarbinnen leraren met individuele vragen kunnen worden begeleid.  Gemiddeld drie dagdelen en twee momenten voor individuele begeleiding. Provinciale Bijdrage ± 150,- per leraar 
   
 • Borging van cultuureducatie  in het curriculum, er is een heldere ambitie om een ontwikkeling door te maken op het gebied van cultuureducatie. Wat zichtbaar is in de klas. Langdurig traject, gemiddeld 2 jaar; zes dagdelen, waarin vier momenten van individuele begeleiding. Provinciale bijdrage ± 400,- per leraar.

 • Borging van cultuureducatie  in het curriculum, er is een heldere ambitie om een ontwikkeling door te maken op het gebied van cultuureducatie. Wat zichtbaar is in de klas. Langdurig traject, gemiddeld 2 jaar; zes dagdelen, waarin vier momenten van individuele begeleiding. Provinciale bijdrage ± 400,- per leraar.

Individuele trainingen

Voor cultuurcoördinatoren, leraren en cultuuraanbieders zijn individuele leertrajecten  ontwikkeld. Maar ook intermediairs, gemeenteambtenaren, educatief medewerkers, kinderopvangorganisaties, directies en schoolbestuursleden kunnen zich bij ons melden  met hun leerwens. We adviseren je graag over welk leertraject het best bij jou past. Je kunt hierover contact opnemen met Monique Koolen of Bram Relouw.  

Onze trainers

De trainers die aangesloten zijn bij Kunstloc Brabant werken ervaringsgericht: 

 • De trainer sluit aan bij waar je school nu staat. 

 • De leervraag van de school is actueel en leidend bij het inrichten van de trainingen.  

 • Trainers en co-teachers werken samen met de school, de intermediair en/of culturele instellingen om het professionaliseringstraject succesvol te laten verlopen.  

Financiële ondersteuning

Voor CmK-scholen en individuele deelnemers is het mogelijk extra provinciale financiële ondersteuning te krijgen. In kalenderjaar 2021 geldt een overgangsregeling waarin 50% van de kosten worden vergoed. De aanvraag voor provinciale financiële ondersteuning  kan alleen worden gehonoreerd als de activiteiten ook dat kalenderjaar plaatsvinden. We hebben voor deze provinciale bijdrage van € 75.000,- beschikbaar.  

Hoe werkt het?

 • De intermediair zoekt samen met de school naar trainers en/of scholingsactiviteiten die aansluiten bij de ambitie van de school of de individuele ontwikkel wens.  

 • De school neemt zelf contact op met de trainer. Hierna volgt het intakegesprek met de trainer. De trainer stelt een inhoudelijke offerte op, die door de school moet worden geaccodeerd. 

 • De school stuurt de offerte naar Kunstloc Brabant [mailto: info@cultuurloper.nl]. Kunstloc bekijkt de offerte. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van 50% is een financieel akkoord nodig van Kunstloc.  

 • Na afloop van de training stuurt de trainer de school een factuur voor de helft van de kosten van de training. Voor de andere helft stuurt hij een factuur naar Kunstloc Brabant.  

Indienen van scholingsaanvragen

Er zijn drie momenten in het jaar waarin Kunstloc scholingsaanvragen in behandeling  neemt: 

 • 30 maart 2021 

 • 25 juni 2021 

 • 20 november 2021. 

De school ontvangt binnen een week na indiening bericht of de offerte is goedgekeurd.  

Beoordeling van de offerte

Bij de beoordeling van de offerte kijken we vooral naar:  

 • Of er een heldere ambitie is geformuleerd.  

 • Of de trainer een realistische inschatting van het beoogd resultaat heeft gemaakt.

 • Of de offerte consistent is (ambitie - resultaat training- opzet van de training) .

Annuleren van trainingen

Annuleren van een training kan kosteloos tot twee weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna is de trainer genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren na de startdatum is geen restitutie mogelijk.