Wat is De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is een traject dat ondersteuning biedt aan de intermediair om in samenspraak met een CmK-school een proces in te richten en te doorlopen. Een proces waarin de school de door henzelf geformuleerde ambitie op het gebied van cultuureducatie succesvol weet te realiseren.

Lees verder

Wat is de waarde van cultuureducatie?

Om tot een ambitie te komen waarbij de kwaliteit van cultuureducatie uitgangspunt is, zal de school zich willen oriënteren op de waarde van cultuureducatie. Hoe deze waarde uiteindelijk benoemd wordt als start van het traject zal per school verschillend zijn.

Lees verder

De school in beweging

Het traject van De Cultuur Loper is onderverdeeld in vier fases: verkennen, experimenteren, verdiepen en borgen. Als intermediair doorloop je samen met de school deze fases op de lijn van het onderwijs, de leraar en de leerling. Je begeleidt de school bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie, richting de gewenste situatie. Daarbij maak je gebruik van de coachende houding, instrumenten en professionalisering. In die begeleiding zijn de volgende drie vragen in elke fase ondersteunend:

  • Wat is er in deze fase zichtbaar ontwikkeld op de lijn van het onderwijs, de leraar en de leerling?
  • Wat is het persoonlijke commitment van alle betrokkenen in deze fase?
  • Wat kennen, kunnen en doen alle betrokkenen in deze fase?
De school in beweging
Borgen Verkennen Verdiepen Experimenteren

Verkennen

In deze fase verkent de school de rol die cultuureducatie kan spelen voor hun onderwijs en curriculum.

 

Ontdek deze fase

Experimenteren

In deze fase experimenteert de school met de inzet van cultuureducatie binnen hun onderwijs en curriculum.

 

Ontdek deze fase

Verdiepen

In deze fase verdiept de school cultuureducatie op de lijn van de leraar én de leerling.

 

Ontdek deze fase

Borgen

In deze fase borgt de school cultuureducatie binnen hun onderwijs en curriculum als continu proces.

Ontdek deze fase

Het aantal Brabantse scholen dat werkt met De Cultuur Loper staat nu op:

0