Professionalisering

De kennis van cultuureducatie vergroten. Zowel in de school als in het culturele veld. Dat is een belangrijk onderdeel van scholing binnen De Cultuur Loper. Kunstloc Brabant biedt verschillende mogelijkheden aan intermediairs, leraren, cultuurcoördinatoren en cultuuraanbieders om zich te professioneel te ontwikkelen.

Bekijk scholing met
Toon alles
of zoek op