inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Vakoverstijgend werken

Vakoverstijgend werken: voorbeelden, visies, mogelijke antwoorden.

De 11 meestgestelde vragen over vakoverstijgend werken

Vakoverstijgend werken is een veel gehoorde ambitie in het kader van De Cultuur Loper. Reden voor Kunstbalie om in een Kennis- en Ontwikkelgroep (KOG) dit onderwerp eens onder de loep te nemen. Scheelt het tijd? Wat levert het op? Wat vraagt het van je team? Deze FAQ-lijst geeft een bondig overzicht van de opbrengsten van deze KOG.

Maar wat precies is vakoverstijgend werken? En wat is de rol van cultuureducatie bij deze nieuwe manier van lesgeven? Kunstbalie nodigde experts uit hun licht te laten schijnen over deze en andere vragen. Dit leverde een lijst op met elf veel gestelde vragen. In het document hiernaast lees je alles.

In de praktijk
In de video hieronder zie je hoe OBS De Singel in Roosendaal vakoverstijgend werken inzet.


Presentatie Annemies Broekgaarden

Best practice voorbeeld: het educatieprogramma van het Rijksmuseum. Voor hoofd Publiek en Educatie van het Rijksmuseum, Annemies Broekgaarden is educatie een kerntaak, aangezien het alle facetten van het museum raakt. Als voorbeeld van een geslaagd lesprogramma haalt Broekgaarden het project ‘’Jij en de Gouden Eeuw’’ aan, wat het Rijksmuseum speciaal ontwikkelde vanuit de behoefte van docenten die het moeilijk vonden de geschiedenisstof op een leuke manier te brengen. Het project spreekt direct de drie domeinen aan van De Cultuur Loper; in huis, met de omgeving en in de grote wereld. De domeinen zijn door het Rijksmuseum vertaald naar in de klas, in het museum, contact met de kunstvoorwerpen.


Vakoverstijgend werken in het VO

Een link tussen wiskunde C en beeldende vorming. Of een lessenserie rond religie, geschiedenis, architectuur en zelfs economie? In het project Cultuurwerkplaatsen doen studenten van de lerarenopleidingen samen met ervaren docenten onderzoek naar dwarsverbanden tussen gewone vakken en kunstvakken. Het resultaat is een explosie van ideeën over vakoverstijgend cultuuronderwijs, die op 4 december wordt gepresenteerd tijdens de conferentie 'Cultuur leert anders'. Download pdf>>