Inloggen gemeenten

Werken aan disciplines

Over het werken aan vakinhoudelijke vaardigheden en aan competenties cultuureducatie.

 


Nieuwsartikelen


Kunstvakmethodes en competenties

Kunstbalie is een samenwerking gestart met LKCA en SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, om inzichtelijk te krijgen welke competenties cultuureducatie bij welke kunstvakmethodes een rol spelen. Lees meer>>

 


Kunstzinnige oriëntatie


Het leerplankader kunstzinnige oriëntatie van SLO biedt uitgewerkte leerlijn voor beeldend, dans, drama en muziek (de kunstzinnige vakdisciplines) en cultureel erfgoed. Het creatieve proces, waarbij het  gaat over oriënteren, onderzoeken, uitvoeren, evalueren en reflecteren, vormt de rode draad in de leerlijnen. Het is aan scholen te bepalen of ze het onderwijsaanbod in aparte vakken of meer in samenhang aanbieden. Lees meer>>