inlog is alleen mogelijk via desktopversie

De Cultuur Loper en Onderwijsinspectie

Binnen De Cultuur Loper zetten we sterk in op de vrijheid van de school om zelf invulling te geven aan cultuureducatie. Maar hoe groot is die vrijheid eigenlijk, wat zijn de richtlijnen voor cultuureducatie vanuit OC&W? Waar kijkt de onderwijsinspectie naar als het gaat over cultuuronderwijs?

Sinds augustus 2017 controleert de schoolinspectie op een andere manier dan vroeger. Met haar toezicht wil ze beter aansluiten bij de verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van besturen/scholen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de wettelijke eisen (voldoen aan de kerndoelen kunstzinnige oriëntatie) en de eigen eisen van kwaliteit. Oftewel: de school wordt gecontroleerd op wat deze zelf in het beleidsplan heeft opgenomen en wat daarvan is gerealiseerd.

Zie hierover ook: http://www.lkca.nl/nieuwsoverzicht/resultaten-peiling-kunstzinnige-orientatie-gepresenteerd 

De PO kerndoelen voor kunstzinnig oriëntatie laten heel veel ruimte voor eigen invulling. Op de website van het LKCA vind je per vak uitwerkingen van tussendoelen van Tule-SLO. Dit is een handreiking, je bent niet verplicht om ze te volgen. 

Informatie voor het VO over doelen en richtlijnen vind je bijvoorbeeld op http://www.lkca.nl/voortgezet-onderwijs 

Zijn er ook richtlijnen vanuit De Cultuur Loper?

Ja, die zijn er. We stellen: een sterk cultuureducatief programma biedt leerlingen activiteiten in alle drie de domeinen van cultuureducatie. Deze domeinen vormen een handvat om de breedte en variatie in het programma te borgen. Lees alles over de meerwaarde van elk domein.