inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Scholing voor cultuur-coördinatoren

Naar het totale aanbod

Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarvoor bieden wij scholing voor jou.

Zoek op cursusaanbod of zoek een trainer om jouw leervraag mee te bespreken.

Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie.

Daarvoor bieden wij scholing onderverdeeld in drie thema’s:

 • samenhang in het curriculum
 • vakspecifieke kennis en didactiek
 • samenwerken in cultuureducatie.


Het kenmerk van het scholingsaanbod van Kunstloc Brabant is de praktijkgerichte aanpak. De vraag en ambitie van het onderwijs zijn leidend bij het ontwikkelen van trainingen. Alle trainers werken direct samen met scholen en culturele instellingen om de deskundigheidsbevordering zo concreet mogelijk aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook cultuuraanbieders, educatief medewerkers van instellingen voor kunst en erfgoed, kinderopvangorganisaties, combinatiefunctionarissen, intermediairs of gemeenteambtenaren kunnen zich aanmelden.


Zo werkt het:

 • Als je als school een teamtraining wilt aanvragen, doe je dit via de aanmeldknop bij de scholing of de trainer op deze website
 • Hierna ontvangt de school een bevestigingsmail met de gegevens van de trainer(s). De intermediair wordt hiervan ook direct op de hoogte gesteld.
 • Naar aanleiding van een intake met de trainer wordt een inhoudelijke offerte opgesteld tussen trainer en de school.
 • De school stuurt deze offerte uiterlijk 10 dagen van tevoren naar info@decultuurloper.nl ter goedkeuring en plaatst de offerte in de documenten-map op www.decultuurloper.nl
 • Na goedkeuring kan de scholing plaatsvinden
 • Annuleren kan kosteloos tot 2 weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren van een scholing na de startdatum is geen restitutie mogelijk
 • De school zal een factuur ontvangen van Kunstloc Brabant voor 25% van de kosten
 • Kunstloc Brabant verzorgt de evaluatie in de vorm van een online vragenlijst en een telefonisch gesprek


Let op!

Voor alle scholing wordt een bijdrage gevraagd van 25%. 

Je leest hier alles over de kosten van de training en je eigen bijdrage.

Meer informatie over scholing:

Manifest 'Scholing binnen De Cultuur Loper: Groter effect door duidelijke rolverdeling'

Het manifest ‘Scholing binnen de Cultuur Loper’ zet de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk op een rij. Dit moet zorgen voor meer samenhang én een groter effect binnen de scholingstrajecten van De Cultuur Loper. Met een krabbel onder het document verbinden trainers zich aan een ontwikkelingsgerichte werkwijze richting ICC’ers, intermediairs, schoolleiders, leerkrachten, cultuuraanbieders en coaches van Kunstloc Brabant. Het manifest is hier te lezen.

Ik ben op zoek naar…

Trainers

Cursus