inlog is alleen mogelijk via desktopversie

"geduldig, nieuwsgierig, experimenteren, vragen stellen, procesgericht, intuitief, in beweging brengen"

De beeldende kunsten is mijn startpunt. Maar mijn expertise is de creatieve sprong, die terug te vinden en te maken is in alle disciplines.

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie

Voor een leerling is het belangrijk een persoonlijke, logische opvatting te vormen over de culturele omgeving, die dient als voorwaarde en basis voor zijn persoonlijke ontwikkeling.  Een belangrijk stadium in deze benadering van het (educatief) leren is wanneer de leerling de culturele omgeving uiteindelijk niet alleen ziet als getuigenis van een ver verleden (van voor zijn tijd)  maar ook als concrete bijdrage voor zijn eigen werk en opvattingen, als materiaal voor die persoonlijke ontwikkeling. Dit stadium voedt het culturele (zelf)bewustzijn, bewust van de keuzes die je maakt vanuit het waarom je dingen doet. De verbinding ik en wereld is daarmee heel actief:  de leerling toetst de culturele omgeving op haar bruikbaarheid alsof hij haar zelf heeft gemaakt. Vanuit cultuureducatie vormt hij zich niet als een toerist maar meer en meer als onderzoeker, maker en compleet mens. 

Scholen stellen mij vragen als:

  • Hoe stimuleer ik het ontdekkende en onderzoekende vermogen bij leerlingen?
  • Hoe start ik een creatief proces en hoe stimuleer ik de voortgang van het proces?
  • Hoe plaats ik de kunsten in mijn dagelijkse lespraktijk op een manier dat het een verrijking vormt?


Voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan:

Bijvoorbeeld door leerlingen binnen activiteiten en projecten rollen te geven die vereenvoudigde afgeleiden zijn van rollen uit de maatschappij (zoals journalist of architect) Binnen de rol geef je ze het kader en de middelen om moeilijke vragen te onderzoeken en vanuit hun creativiteit persoonlijke antwoorden te vinden. Leerkrachten ervaren binnen mijn scholing vooral dat het heel interessant is om leerlingen aan te spreken vanuit hun vermogen en attitude in plaats van vanuit hun onvermogen en gebrek aan kennis. De ‘wil om te weten’ is de motor voor de wil om te leren. Creativiteit is onmisbaar om deze persoonlijke leerweg te doorlopen. Als Architect, Onderzoeker, Danser, Componist, Schrijver, Uitvinder, Acteur, Choreograaf, Muzikant, Ontwerper, Journalist en Kunstenaar.

Mooi moment dat mij altijd bijblijft...

Binnen een scholing die ik begeleidde vertelt een docent vanuit verbazing hoe er vanuit een kunstwerk (op het digibord) binnen een uur - drama, poezie, objecten, posters, onderzoeken en verhalen ontstaan bij de leerlingen. Wat allemaal weer aanleiding was om nog meer te creeren. Vanuit zijn persoonlijke nieuwsgierigheid en oprechte belangstelling stelde de docent precies de juiste prikkelende vragen die leidden tot deze grote diversiteit aan uitwerkingen.