inlog is alleen mogelijk via desktopversie

"Enthousiasmerend trainer, gericht op actief leren met blijvend effect, wijs, begripvol, creatief, veel inzicht in onzichtbare communicatieprocessen"

Ik ben trainer en coach in onderwijs en cultuureducatie.
In mijn werk zet ik me in voor het samenbrengen van het creatieve, inspirerende en onvoorspelbare van de kunstenaar en cultuurdocent en de gestructureerde wereld van de school. Ik stimuleer dit proces door deelnemers aan mijn trainingen te laten oefenen met  en ervaren van effectieve  communicatie:  ‘Hoe kunnen we elkaar goed  begrijpen en hoe dagen we elkaar uit tot het zetten van nieuwe stappen?’

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie:

Creatieve ruimte kun je pas nemen als je je veilig genoeg voelt om jezelf te laten zien. Mijn trainingen zijn gericht op het ontwikkelen van praktisch inzicht in hoe je professionele werkrelaties positief kunt beïnvloeden.

Cultuuraanbieders stellen mij vragen als: 

  • Hoe kan ik ervoor zorgen dat de leerkracht actief meedoet in mijn project?
  • Hoe kan ik leerkrachten motiveren?
  • Hoe coach ik de leerkracht die zegt geen tijd te hebben?


Voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan:

Op de vraag hoe kan ik leerkrachten motiveren zijn meerdere antwoorden mogelijk. Motiveren is niet alleen enthousiast vertellen en overtuigen, maar juist ook luisteren naar de ander en inschatten waarop je kunt aansluiten. In de training gaan we in het kader van coaching op zoek naar ‘het haakje’ bij de ander.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft... 

Tijdens het oefenen van coachgesprekken hoor ik een deelnemer zeggen:: “Oh, dáárom liep mijn gesprek met de leerkracht zo stroef; we zaten op verschillende  golflengten en ik ging steeds meer overtuigen en voelde de ander niet meer aan.”