inlog is alleen mogelijk via desktopversie

"persoonlijk, interactief, ervaren, out of the box, verbindend, aandachtig, zorgvuldig"

Met ruime ervaring in primair onderwijs als leerkracht ben ik alweer vele jaren trainer en ontwikkelaar vanuit spelend/onderzoekend leren. Dat betekent voor mij dat kunst en cultuur daarin begrepen zijn en volop aandacht krijgen.  Onderzoeken, creëren en reflecteren moet je doen, dat geeft namelijk groei! Vanuit onderwijskundige en didactische expertise werk ik graag met leerkrachten en teams aan vernieuwing en voortgang, waarbij mijn startpunt is wat dat wat van betekenis is voor de deelnemer zelf.

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie:

Kunst en cultuur horen bij het dagelijks leven en daarom ook bij het aanbod in de school. Wanneer we als volwassenen en kinderen daar starten, heel dichtbij gaat er een wereld voor ons open. Zo ontstaat verbinding en behoefte aan verdieping.

Scholen stellen mij vragen als:

  • We willen de stem van het kind in ons aanbod, de motivatie van kinderen aanspreken, hoe zetten we daarop in?
  • Hoe werken we aan een duurzame verbinding tussen de inbreng vanuit kunst en cultuur en ons schoolaanbod?
  • Hoe geven we kinderen een actieve rol in hun ontwikkeling ten aanzien van kunst en cultuur?


Voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan:

Als je met kinderen wilt reflecteren is het goed om stil te staan hoe jij dat als leraar doet. Met de vraag: Kunst raakt! Wat en hoe? Ben ik in een team gestart, vanuit de eigen ervaring van de leraar. Eerst zelf reflecteren op verschillende kunstuitingen en daarna opdrachten maken voor in de klas. Het onderzoeken, reflecteren en creëren komt zo op allerlei manieren aan bod. En worden we meer en meer “eigenaar” van grote begrippen binnen kunst en cultuur.

Een mooi moment dat me altijd bijblijft... 

Samen met 5 kinderen werken we aan een leervraag binnen het Cultureel Zelfportret, nadat we een werkstuk hebben gemaakt met metaaldraad naar inspiratie van Alexander Calder. We zitten in het atelier en om beurt schuiven de kinderen aan bij de laptop om samen in gesprek te gaan over wat ze al gedaan hebben en wat ze daarvan vonden, wat lukte, wat balen was, wat anders mag. Wat… ja, wat je nu weleens zou willen maken of onderzoeken vanuit wat je deed. En met wie je aan de slag wilt en waar en hoe. We merken al snel dat na zelf goed nadenken je ook andere nodig hebt die meedenken, met een schets, een foto aan komen zetten “…of dit misschien is wat je bedoelt? ” Leren en ontwikkelen doe je alleen en samen, samen en alleen. Samen, dat zijn je klasgenoten, je juf of meester, maar dat zijn ook mensen van buiten de school, van thuis, van ver weg uit een verleden, vanuit de wereld van kunst.
Wat een ontdekking!