inlog is alleen mogelijk via desktopversie

"Inspirerend, enthousiasmerend, informerend, werkend vanuit leervragen, betekenisvol, praktijkgericht, eigenaarschap"

Vanuit ruime eigen onderwijservaring en ervaring in het begeleiden van duurzame veranderkundige trajecten binnen scholen, werken we aan professioneel lerende culturen in de organisatie. De verandering wordt door de scholen zelf vorm gegeven en meteen in de praktijk gerealiseerd. 

Mijn drijfveer binnen cultuureducatie

CE is van belang voor een breed ontwikkelperspectief van leerlingen. In de nu nog vaak traditionele context van onderwijs is het nog vaak een vak op het rooster. Door het onderwijs meer te ontwerpen met de leerling daadwerkelijk centraal wordt het belang van CE duidelijk. Het moet een betere plaats krijgen in betekenisvolle contexten om leerlingen het bredere ontwikkelperspectief te kunnen bieden. 

Scholen stellen mij vragen over:

  • Hoe kunnen we als school meer ruimte bieden voor 21st century skills en cultuureducatie daarin een plaats geven?
  • We willen als school meer betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen (her)ontwerpen waardoor meer ruimte ontstaat voor cultuureducatie, eigenaarschap en werken aan talenten.
  • Hoe kunnen we als school leerarrangementen ontwerpen die aansluiten bij de leer- en ontwikkelbehoeften van onze leerlingen?

Voorbeeld waarmee ik aan de slag ben gegaan:

Samen met school bekijken we hoe het onderwijs momenteel georganiseerd is. Vanuit welke onderwijskundige visie wordt gewerkt? Zijn er beelden van hoe toekomstig onderwijs vorm en inhoud kan krijgen? Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap van leerlingen? Hoe organiseren we ons onderwijs zo dat er meer ruimte komt voor vaardigheden, talenten en cultuureducatie?

Een mooi moment dat mij altijd bijblijft...

Diepe indruk en een zeer tevreden gevoel ervaar ik als deelnemers aan het eind van een opleiding weten te verwoorden dat de verwondering die ze hebben ervaren bij het loslaten van hun eigen beeld over leren en onderwijzen. Het hebben ervaren dat leerlingen tot veel meer in staat zijn dan zij zelf hadden ingeschat, ‘tovert’ een glundering op de gezichten van de deelnemers en sprankelende ogen als zij dit delen met hun collega’s. Op basis van vertrouwen in het kunnen en kennen van leerlingen, hen daarbij de ruimte te geven om zelf invulling te geven aan de opdrachten binnen een leerarrangement is voor velen een eye-opener om op een andere manier te kijken naar hun beroepsuitoefening. Als deelnemers aan een opleiding dit weten aan te geven, is er een belangrijke stap gezet naar een vorm van onderwijsgeven dat meer past in de context van deze tijd.
Dit geeft mij weer veel energie om op deze ingeslagen weg met collega’s uit het veld verder te gaan. Het is en blijft een ontdekkingsreis met van tevoren ongekende mogelijkheden en opbrengsten.