inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Scholing

Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarvoor bieden wij scholing voor jou!

Zoek op cursusaanbod of zoek een trainer om jouw leervraag mee te bespreken.

Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant ondersteunen het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Hier vind je de trainers en co-teachers die kunnen inspireren of verdiepen en in samenspraak met jou en de school leertrajecten inrichten.

De intensiteit van deze trajecten kent 3 niveau’s:

Verkennen - Verdiepen - Borgen

De trainers die werken voor Kunstloc Brabant werken ervaringsgericht:

 • De trainer sluit aan bij waar de school nu staat
 • Jullie ervaringen en leervraag leidend bij het inrichten van de trainingen
 • Alle trainers werken samen met de school en/of culturele instellingen om het professionaliseringstraject zo goed mogelijk te laten aansluiten.

Ben je een individuele cultuurcoördinator, leraar, of cultuuraanbieder dan kun je je inschrijven voor individuele leertrajecten [link naar academy aanbod].

Maar ook intermediairs, gemeenteambtenaren, educatief medewerkers, kinderopvangorganisaties, directies en schoolbestuursleden kunnen zich bij ons melden met hun leerwens. We adviseren je graag over welk leertraject het best bij jou past.

Professionaliseringsregeling 2021
Voor CMK-scholen is het mogelijk hiervoor provinciale financiële ondersteuning te krijgen. Voor kalenderjaar 2021 wordt 50% van de kosten vergoed. Er zijn drie momenten in het jaar waarin je aanvraag in behandeling wordt genomen: 30 maart 25 juni en 20 november 2021. De aanvraag kan alleen worden gehonoreerd als de activiteiten ook in kalenderjaar 2021 plaatsvinden. Wil je hier als school voor in aanmerking komen volg dan deze stappen.

 • Kies een trainer op de website die je aanspreekt
 • Neem contact op met de trainer
 • De trainer voert een intakegesprek waarna een inhoudelijke offerte wordt opgesteld door de trainer en door de school geaccordeerd.
 • De school stuurt deze offerte naar info@decultuurloper.nl
 • Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van 50%, is er een financieel akkoord nodig van Kunstloc Brabant.
 • Op 30 maart, 25 juni en 20 november worden de aanvragen beoordeeld
 • Annuleren van een training kan kosteloos tot 2 weken voor de start van de eerste bijeenkomst. Daarna is de trainer genoodzaakt 50% in rekening te brengen. Bij annuleren na de startdatum is geen restitutie mogelijk
 • Let op! De trainer factureert 50% aan de school (of in voorkomende gevallen aan de intermediair), en de andere 50% aan Kunstloc Brabant.


Meer informatie over scholing:

Manifest 'Scholing binnen De Cultuur Loper: Groter effect door duidelijke rolverdeling'

Het manifest ‘Scholing binnen de Cultuur Loper’ zet de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen duidelijk op een rij. Dit moet zorgen voor meer samenhang én een groter effect binnen de scholingstrajecten van De Cultuur Loper. Met een krabbel onder het document verbinden trainers zich aan een ontwikkelingsgerichte werkwijze richting ICC’ers, intermediairs, schoolleiders, leerkrachten, cultuuraanbieders en coaches van Kunstloc Brabant. Het manifest is hier te lezen.

Filter op doelgroep…

Ik ben op zoek naar…

Trainers

Cursus