inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Werken met het Cultureel Zelfportret

Zo maak je culturele groei van leerlingen zichtbaar

Wat betekent het voor een school om met het Cultureel Zelfportret te gaan werken? Het uitgebreide intake gesprek met de intermediair, de trainer, de directeur, ICC’er(s) en ICT’er levert een gezamenlijk doel op dat duidelijk maakt wat de waarde is van het Cultureel Zelfportret op de school. Vanuit dit doel vormt zich een scholing van drie bijeenkomsten. Mogelijke inhoud van de scholing:

-Het toepassen van het Cultureel Zelfportret binnen het traject van De Cultuur Loper, de ambities en de culturele activiteiten van de school

-Het voeren en begeleiden van reflectiegesprekken.

-Het samenstellen van persoonlijke leervragen van leerlingen.

Het Cultureel Zelfportret maakt het mogelijk om samen met leerlingen te werken aan een portfolio waarin de culturele competenties en competentiegericht werken centraal staan. Het CZP is een digitaal instrument waarin de culturele ontwikkeling van de leerling inzichtelijk wordt gemaakt, met een actieve rol voor de leerling zelf.

(in schooljaar 2018-2019 kunnen een beperkt aantal scholen straten met het Cultureel Zelfportret. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw intermediair.)