inlog is alleen mogelijk via desktopversie

DCL Basistraining

Voor intermediairs die werken met De Cultuur Loper is deelname aan deze training verplicht. Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is?

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma leidt de scholen in acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Met De Cultuur Loper (DCL) maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma.

We maken hierbij de beweging van aanbod naar vraaggericht werken.

Van to tell naar to ask

Om dit te realiseren is een duurzame transformatie van cultuuronderwijs wenselijk. Dit raakt niet alleen de scholen zelf, over hoe zij cultuuronderwijs willen vormgeven. Maar ook de partners waarmee de scholen het cultuuronderwijs vormgeven.

Wat betekent coachen binnen De Cultuur Loper dan precies?

Coachen binnen De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, verantwoordelijkheid nemen, keuzes maken en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

Hoe ziet de DCL Basistraining eruit?

De DCL Basistraining bestaat uit 5 dagdelen en een introductiebijeenkomst.

Je krijgt inzicht in het instrument van De Cultuur Loper en de wijze waarop je daar op een coachende manier mee kan werken. Het trainen van coachingsvaardigheden is dan ook een belangrijk deel van deze training.

- Tussen de verschillende dagdelen in zitten bij voorkeur steeds 4 weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat oefenen.

- Je wordt gekoppeld aan een buddy-coach waarmee je je eerste gesprekken voert.

De training gaat over:

  • Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken;
  • Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school;
  • In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggerichte werken);
  • Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven.

 

Jouw ervaring als coach en vragen die je hebt met betrekking tot werken binnen het De Cultuur Loper traject staan daarbij steeds centraal.

Het heeft de voorkeur om de eerste gesprekken met de scholen mee te laten lopen met de planning van deze bijeenkomsten.

De trainingen zijn steeds van 10:00 uur - 13:00 uur. De training wordt gegeven door Monique Koolen – senior scholing. 

Trainingsdata 2018/2019:

25 oktober 2018 - algemene intro
22 november
13 december 
31 januari 2019
21 februari
21 maart

Voor bovenstaande training (start 25 okt.) is de inschrijving gesloten. Het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Bij voldoende deelname gaat een nieuwe training van start. Dus schrijf je in voor de wachtlijst en wij brengen je zo snel mogelijk op de hoogte van de nieuwe cursusdata!

Inschrijven is mogelijk via info@decultuurloper.nl