inlog is alleen mogelijk via desktopversie

DCL Basistraining

Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het De Cultuur Loper traject en wat doe jij als intermediair of als Cultuur professional om dat proces te begeleiden?

Voor intermediairs die werken met De Cultuur Loper is deelname aan deze training verplicht. Voor cultuuraanbieders die interesse hebben in het begeleiden van co-teaching trajecten gerelateerd aan De Cultuur Loper is het volgen van deze training ook mogelijk.

De Cultuur Loper (DCL) is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren. Het programma leidt de scholen in acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Met DCL creëren zij vanuit hun eigen visie, een cultuur educatief programma in opbouw en in samenhang. Waarin de school en de ontwikkeling van de leerling centraal staat. Om dit te realiseren is een duurzame transformatie van cultuuronderwijs wenselijk

Van to tell naar to ask

Deze transformatie raakt niet alleen de scholen zelf, over hoe zij cultuuronderwijs willen vormgeven. Maar ook de partners waarmee de scholen het cultuuronderwijs vormgeven. We maken hierbij de beweging van to tell naar to ask.

Wat betekent coachen binnen De Cultuur Loper dan precies?

Coachen binnen De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.

De training gaat over

 • Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken;
 • Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school;
 • In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggerichte werken);
 • Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om Cultuureducatie met Kwaliteit vorm te geven.
 • Jouw ervaring als coach en vragen die je hebt met betrekking tot werken binnen het De Cultuur Loper traject staan daarbij steeds centraal.


Je krijgt inzicht in het instrument van De Cultuur Loper en de wijze waarop je daar op een coachende manier mee kan werken. Het trainen van coachingsvaardigheden is dan ook een belangrijk deel van deze training.

De training wordt op een ervaringsgerichte manier ingericht. Dat wil zeggen dat je aan het werk gaat met de ervaringen die je zelf opdoet. Daarom heeft het de voorkeur om de eerste gesprekken op de scholen parallel te lopen met de planning van deze bijeenkomsten. Tussen de verschillende dagdelen in zitten bij voorkeur steeds 4 weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat oefenen. 

Bijeenkomsten

 • 6 bijeenkomsten die steeds van 10:00 -13:00 uur zullen plaatsvinden bij Kunstloc Brabant, waarvan de eerste bijeenkomst een introductiebijeenkomst is. Deelname aan alle bijeenkomsten is vereiste. Mocht je een dag missen, dan zal die moeten worden ingehaald in een andere groep. 
 • De trainingen zijn steeds van 10:00 uur - 13:00 uur.


Thema’s van de verschillende bijeenkomsten:

 1. Introductie gedachtegoed - DCL
 2. Afstemmen – contract
 3. Werken met je waarneming 
 4. Proces van bewustzijn , kiezen en verantwoordelijkheid nemen
 5. Formuleren van ambities – werken met het perspectief
 6. Integreren van de coachende houding in relatie tot de opdracht voor cultuur educatie

 

Praktijk ervaring

 • Je voert ten minste 2 gesprekken in het kader van DCL en schrijft hiervan een verslag.
 • Je neemt 2 gesprekken waar van een medestudent en schrijft hiervan een verslag. Voor intermediairs geldt expliciet dat hij het ambitiegesprek en/of kommagesprak bijwoont gevoerd door een DCL-coach

 

Leercoach

 • Je wordt tijdens het programma gecoacht in 2 sessies door een gecertificeerde DCL-coach. Hij is ook diegenen die steeds feedback zal geven op je verlagen.


Draaiboek

 • Bijhouden van een persoonlijk draaiboek waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling.


Afronding

Voor de afronding van dit traject schrijf je een korte reflectie op je eigen ontwikkeling en hoe je dit integreert in het werken binnen DCL. Wanneer aan alle bovenstaande opdrachten is voldaan, zal hiervoor een DCL certificaat uitgereikt.

Trainer

De training wordt gegeven door Monique Koolen – senior practitioner coach en senior scholing bij KunstlocBrabant.

Trainingsdata 2019:

donderdag 28 februari 2019 - algemene intro
donderdag 4 april 2019
donderdag 18 april 2019
donderdag 16 mei 2019
donderdag 6 juni 2019
dinsdag 2 juli 2019

Voor bovenstaande training (start 28 februari 2019) is de inschrijving gesloten.
Het maximum aantal deelnemers is bereikt

Trainingsdata 2019/2020:

donderdag 19 september 2019 - algemene intro
donderdag 10 of 24 oktober 2019
donderdag 14 november 2019 
donderdag 12 december 2019
donderdag 23 januari 2020
donderdag 20 februari 2020
donderdag 4 juni 2020 - afronding

Inschrijven is mogelijk via info@decultuurloper.nl

Ontwikkeling voortzetten?

Voor diegene die naast de(ze) basistraining nog een extra inspanning willen leveren, kunnen hun ontwikkeling voortzetten in het CCO traject en hiermee in aanmerking komen voor het certificaat Coachen in Cultuur Onderwijs met Kwaliteit. Benieuwd wat dat voor jou betekent? Neem dan contact op met Monique Koolen 06 86826579

 

 

Reacties

Interessant! En wat bedoel je daar precies mee?

https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws?page=3


Wat ik nu eerder zou doen bij ee concrete vraag is zeggen: ‘Theaterlessen in het thema van de Kinderboekenweek…Interessant! Wat bedoel je daar precies mee? Hoe ziet het er uit? Vertel eens…’

Vervolgens kunnen we een gesprek starten en een duidelijke eindbeeld vastleggen. Vanuit hier kunnen we dan samen creëren en bepalen wie welke bijdrage levert. Hierdoor is de uitkomst van het product misschien wel heel verrassend, blijkt er een hele leuke samenwerking mogelijk en kunnen er meerdere klassen en/of kunstdisciplines betrokken worden. Door het draagvlak en de betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en kunstaanbieders op deze manier te aan te spreken is de uitwerking waarschijnlijk veel langer voelbaar en zichtbaar. 

Voor mij begint 2019 met het flink oefenen van mijn houding en vaardigheden in dit soort gesprekken, want als ik geen ideeën aandraag, wat doe ik dan?!?! 


DCL Intermediair Intermediair
01 feb 2019 om 15:02
Log hier in om te reageren