inlog is alleen mogelijk via desktopversie

DCL Basistraining

De Cultuur Loper is gebaseerd op drie peilers: de filosofie, het traject en de coachende houding. Deze training legt een basis voor hoe je daarmee werkt in het onderwijs. Er wordt ingezoomd op de houding en de gespreksvaardigheden die je nodig hebt om het proces op de school te begeleiden.

UPDATE 4 NOVEMBER:
De DCL-basistraining bijeenkomsten op 12 november kunnen niet doorgaan vanwege de recente aanscherping, hiervoor wordt een extra datum ingepland.

Wat is jouw verantwoordelijkheid als het gaat om de verdieping in cultuureducatie binnen de school? Welke expertise breng je in als de vraag van de school leidend is? Wie is eigenaar van het De Cultuur Loper traject en wat doe jij als cultuurprofessional (intermediair, co-teacher of icc'er) om dat proces te begeleiden.

Voor intermediairs die werken met De Cultuur Loper is deelname aan deze training verplicht. Voor cultuurprofessionals (bijvoorbeeld vakdocenten) die interesse hebben in het begeleiden van co-teaching trajecten binnen De Cultuur Loper, is het volgen van deze training ook mogelijk.

Wat betekent de coachende houding binnen De Cultuur Loper dan precies?

De coachende houding binnen De Cultuur Loper betekent dat je het proces van bewustzijn ontwikkelen, keuzes maken, verantwoordelijkheid nemen en daar uitvoering aan geven, op een professionele manier kunt begeleiden.


De training gaat over

 • Het voeren van professionele, vraaggerichte gesprekken;
 • Het achterhalen van de achterliggende (vaak niet helemaal bewuste) vraag van de school, of leraar;
 • In co-creatie komen tot een nieuwe manier van samenwerken (dialooggericht werken);
 • Op een coachende wijze de school begeleiden in hun keuzes om Cultuureducatie vorm te geven.
 • Je krijgt inzicht in het instrument van De Cultuur Loper


Ervaringsgericht

De training wordt op een ervaringsgerichte manier ingericht. Dat wil zeggen dat je zelf het proces van bewustzijn, kiezen en verantwoordelijkheid nemen doorloopt. Jouw ervaring als intermediair of co-teacher en vragen die jij hebt met betrekking tot werken binnen De Cultuur Loper staan steeds centraal. Dus dat je aan het werk gaat met de ervaringen die je zelf opdoet. Daarom heeft het de voorkeur om gesprekken op scholen parallel te laten lopen met de planning van deze bijeenkomsten. Tussen de verschillende dagdelen zitten steeds een aantal weken waarin je het geleerde in de praktijk gaat oefenen. 

Tijdsinvestering

 • De totale tijdsinvestering is circa 36 uur (bijeenkomsten, gesprekken en verslagen) 


Bijeenkomsten

CORONA-INFO
- Zolang de bijeenkomsten volgens de landelijke coronarichtlijnen zijn toegestaan, vinden deze fysiek plaats in de LocHal in Tilburg.
- We trainen in een ruimte met goede luchtverversing waar 1,5 meter afstand houden prima mogelijk is.
- We werken altijd in kleine groepen van maximaal 10 personen, inclusief trainer

 • 6 bijeenkomsten die steeds van 10:00 -13:00 uur zullen plaatsvinden bij Kunstloc Brabant in Tilburg.
 • Deelname aan alle bijeenkomsten is vereiste. Mocht je een dag missen, dan zal die moeten worden ingehaald in een andere groep. 

  Thema’s van de verschillende bijeenkomsten:
 1. Introductie gedachtengoed De Cultuur Loper (filosofie-houding-traject) 
 2. Afstemmen van wederwijdse verwachtingen – contract
 3. Werken met je waarneming - feedback geven
 4. Het inrichten van een proces van bewustzijn, kiezen en verantwoordelijkheid nemen
 5. Toekomstgericht werken - inbrengen van eigen expertise, co-creatie
 6. Integreren van de coachende houding in het werken binnen De Cultuur Loper


Praktijkervaring

 • Je voert ten minste 2 gesprekken in het kader van De Cultuur Loper en schrijft hiervan een verslag.
 • Je neemt 2 gesprekken waar van een medestudent en schrijft hiervan een verslag. Voor intermediairs geldt expliciet dat zij een ambitiegesprek en/of kommagesprak bijwonen gevoerd door een De Cultuur Loper-adviseur van Kunstloc of Erfgoed Brabant.


Leercoach

 • Je wordt tijdens het programma gecoacht in 2 gesprekken door een gecertificeerde coach cultuuronderwijs. Hij of zij is ook degene die steeds feedback zal geven op je verslagen.


Draaiboek

 • Je houdt tijdens de training een persoonlijk draaiboek bij waarin je reflecteert op je eigen ontwikkeling.


Afronding

Voor de afronding van dit traject schrijf je een korte reflectie op je eigen ontwikkeling en hoe je dit integreert in het werken binnen De Cultuur Loper. Wanneer aan alle bovenstaande opdrachten is voldaan, zal hiervoor een certificaat worden uitgereikt.

Trainer

De training wordt gegeven door Monique Koolen – senior practitioner coach en senior scholing en Bram Relouw, practitioner coach en adviseur scholing, beide van Kunstloc Brabant.

Trainingsdata 2020/2021:

Lopende reeks, inschrijving gesloten:

DONDERDAG (10-13u - workshopruimte 2/3 - office Kunstloc Brabant - LocHal - Tilburg):
donderdag 17 september 2020  - algemene intro
donderdag 15 oktober 2020
donderdag 12 november 2020 - vervalt ivm coronamaatregelen
donderdag 10 december 2020
donderdag 21 januari 2021
donderdag 25 februari 2021
donderdag 25 maart 2021 - vervangende bijeenkomst voor 12 november 2020
donderdag 20 mei 2021, van 15.30 - 17.00 uur - afronding
Inleveren verslagen uiterlijk april 2021
 

 

Reacties

Interessant! En wat bedoel je daar precies mee?

https://www.plazacultura.nl/nieuws/nieuws?page=3


Wat ik nu eerder zou doen bij ee concrete vraag is zeggen: ‘Theaterlessen in het thema van de Kinderboekenweek…Interessant! Wat bedoel je daar precies mee? Hoe ziet het er uit? Vertel eens…’

Vervolgens kunnen we een gesprek starten en een duidelijke eindbeeld vastleggen. Vanuit hier kunnen we dan samen creëren en bepalen wie welke bijdrage levert. Hierdoor is de uitkomst van het product misschien wel heel verrassend, blijkt er een hele leuke samenwerking mogelijk en kunnen er meerdere klassen en/of kunstdisciplines betrokken worden. Door het draagvlak en de betrokkenheid van leerkrachten, leerlingen en kunstaanbieders op deze manier te aan te spreken is de uitwerking waarschijnlijk veel langer voelbaar en zichtbaar. 

Voor mij begint 2019 met het flink oefenen van mijn houding en vaardigheden in dit soort gesprekken, want als ik geen ideeën aandraag, wat doe ik dan?!?! 


DCL Intermediair Intermediair
01 feb 2019 om 15:02
Log hier in om te reageren