inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Icc-cursus Brabant

Wil jij je ontwikkelen tot cultuurspecialist? En vanuit je eigen teamvisie en ambitie, cultuureducatie een vaste plek geven in het onderwijs? Dan is de 8 bijeenkomsten tellende icc-cursus Brabant een goede basis.

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. Kunstloc. Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. Heb jij dus interesse in het volgen van een icc cursus? Meld dit dan eerst bij je intermediair en meld je vervolgens aan via het onderstaand aanmeld formulier! De intermediair zal vervolgens contact opnemen met Kunstloc. Brabant en met hen de cursus in de regio uitzetten wanneer er voldoende deelnemers lijken te zijn. Via de intermediair krijg je dan vervolgens de data en tijden van de cursus te horen (vaak wordt dit van te voren met u overlegd).

Inhoud cursus:

Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken. Zie in het document hieronder een beknopte uitleg over de drie modules waaruit de cursus is opgebouw.

http://www.decultuurloper.nl/download.asp?id=5466

ICC CURSUS NIEUWE STIJL
In schooljaar 2019-2020 heeft voor de eerste keer de ICC cursus Brabant "nieuwe stijl" plaats gevonden. Verschil met de 'gewone' ICC cursus Brabant is dat deze nog veel meer uitgaat van de eigen leervragen van de deelnemers en ook veel aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de icc'er zelf en hoe deze met de icc-rol omgaat. Ook is er veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collegaleerkrachten, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen.
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bram Relouw: bram.relouw@kunstlocbrabant.nl

Lerarenregister:

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. 

De icc-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat.

Ervaringen van deelnemers:

"Ik kan door de icc-cursus beter werken aan het creëren van draagvlak bij mijn team."

"Ik ga zeker met deze cursus achter de rug, met meer zelfvertrouwen, meer gesprekken voeren."

"Er ligt nu een plan waar we echt mee vooruit kunnen, geen papieren tijger."

Data

Startende cursus "ICC cursus Brabant "nieuwe stijl" - regio Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel
(inschrijven via deze link: info@decultuurloper.nl
(Locaties volgen nog)
1e bijeenkomst: donderdag 24 september 2020 van 15.00-18.00 uur
2e + 3e bijeenkomst: donderdag 5 november 2020 van 9.00-15.30 uur
4e + 5e bijeenkomst: donderdag 10 december 2020 van 9.00-15.30 uur
6e + 7e bijeenkomst: donderdag 14 januari 2021 van 9.00-15.30 uur
8e bijeenkomst: 25 februari 2021 van 15.00-18.00 uur
9e bijeenkomst = certificaatuitreiking: 18 maart 2021 van 16.00-19.00 uur

Trainer: Jacqueline Braat
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bram Relouw: bram.relouw@kunstlocbrabant.nl

Lopende cursussen

Oost-Brabant - Uden en omgeving (inschrijving gesloten)
Woensdag 25 september 2019 - Kunst & Co, Mondriaanplein 16-18, 5401 HX Uden
Woensdag 23 oktober 2019 - Kunst & Co, Mondriaanplein 16-18, 5401 HX Uden
Woensdag 27 november 2019 - Kindpark, Parkweg 10, 5427 AL Boekel
Woensdag 29 januari 2020 - Muzelinck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss
Woensdag 11 maart 2020 - komt te vervallen vanwege corona maatregelen (nieuwe datum 9/12)
Woensdag 13 mei 2020 - Boerenbondmuseum, Gemert - Online cursusmiddag
Woensdag 23 september 2020 - Het Mooiste Blauw, Pennekart 1, 5674 CK Nuenen
Woensdag 28 oktober 2020 - Museum Krona (optie), Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden
Woensdag 25 november 2020 - Maakplaats Uden (Handelshuys), Udenseweg 2, 5405 PA Uden
Woensdag 9 december 2020 - Kunst & Co, Mondriaanplein 16-18, 5401 HX Uden

Cursustijden: 14.30 - 17.30 uur
Cursusleiders: Maaike van den Brule

West-Brabant (inschrijving gesloten)
Woensdag 4 september 2019 - Bruno Ernst bibliotheek, Brasserie Tivoli, Markt - Oudenbosch
Woensdag 25 september 2019 - meer Moerdijk, Kristallaan 25D, 4761 ZC Zevenbergen
Woensdag 23 oktober 2019 - Het vergadercentrum van Etten-Leur - ruimte 104ab, Markt 1, Etten Leur
Woensdag 13 november 2019 - educatieve ruimte Markiezenhof, Bergen op Zoom
Woensdag 11 december 2019 - Het vergadercentrum van Etten-Leur - ruimte 104ab, Markt 1, Etten Leur
W
oensdag 15 januari 2020 - CultuurCompaan, Roosendaal
Woensdag 5 februari 2020 - educatieve ruimte Markiezenhof, Bergen op Zoom
Woensdag 4 maart 2020 - Meer Moerdijk Zevenbergen
Woensdag 25 maart 2020, (presentatie beleidsplan) - Locatie en tijd nader te bepalen

Cursustijden: 13:30 - 16:30 uur
Cursusleider: Nelleke van Aken

Aanmelden

Stuur een mail naar info@decultuurloper.nl met de volgende gegevens:

Ik schrijf me graag in voor:

- de icc-cursus Midden-Brabant

Basisgegevens
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam: 
m/v: 
Telefoonnummer: 

Privégegevens i.v.m. certificering
Privé postadres:
Huisnummer:       toevoeging: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Mailadres privé:
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 

Werkgegevens
Instelling:
Plaatsnaam:
Functie: 
Mailadres werk:
Telefoonnummer werk:


Bij voldoende aanmeldingen wordt een cursus gestart, geef je interesse door aan je intermediair of via info@decultuurloper.nl