inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Icc-cursus Brabant

Wil jij je ontwikkelen tot cultuurspecialist? En vanuit je eigen teamvisie en ambitie, cultuureducatie een vaste plek geven in het onderwijs? Dan is de 8 bijeenkomsten tellende icc-cursus Brabant een goede basis.

Deze cursus is bedoeld voor leerkrachten in het primair onderwijs die interne coördinator cultuureducatie willen worden op hun school. Kunstloc. Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. Heb jij dus interesse in het volgen van een icc cursus? Meld dit dan eerst bij je intermediair en meld je vervolgens aan via het onderstaand aanmeld formulier! De intermediair zal vervolgens contact opnemen met Kunstloc. Brabant en met hen de cursus in de regio uitzetten wanneer er voldoende deelnemers lijken te zijn. Via de intermediair krijg je dan vervolgens de data en tijden van de cursus te horen (vaak wordt dit van te voren met u overlegd).

Inhoud cursus:

Het leren werken met de competenties cultuureducatie en de drie domeinen (in huis, met de culturele wereld, uit de grote wereld) zijn belangrijke onderdelen van de Brabantse cursus. De toekomstgerichte ambitie van de school is hierin leidend. Leerkrachten worden uitgedaagd om procesgericht te gaan werken. Zie in het document hieronder een beknopte uitleg over de drie modules waaruit de cursus is opgebouw.

http://www.decultuurloper.nl/download.asp?id=5466

ICC CURSUS NIEUWE STIJL
In schooljaar 2019-2020 heeft voor de eerste keer de ICC cursus Brabant "nieuwe stijl" plaats gevonden. Verschil met de 'gewone' ICC cursus Brabant is dat deze nog veel meer uitgaat van de eigen leervragen van de deelnemers en ook veel aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de icc'er zelf en hoe deze met de icc-rol omgaat. Ook is er veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collegaleerkrachten, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen.
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bram Relouw: bram.relouw@kunstlocbrabant.nl

Lerarenregister:

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. 

De icc-cursus Brabant leidt op tot een landelijk erkend certificaat.

Ervaringen van deelnemers:

"Ik kan door de icc-cursus beter werken aan het creëren van draagvlak bij mijn team."

"Ik ga zeker met deze cursus achter de rug, met meer zelfvertrouwen, meer gesprekken voeren."

"Er ligt nu een plan waar we echt mee vooruit kunnen, geen papieren tijger."

Data

Startende cursus "ICC cursus Brabant "nieuwe stijl" - regio Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren
(inschrijving gesloten
1e bijeenkomst: donderdag 1 oktober 2020 van 15.00-18.00 uur - Locatie: Noord Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5211 HT Den Bosch
2e + 3e bijeenkomst: donderdag 5 november 2020 van 9.00-15.30 uur - Locatie: MU Eindhoven, Torenallee 40-46 (Strijp-S), 5617 BD Eindhoven 
4e + 5e bijeenkomst: donderdag 10 december 2020 van 9.00-15.30 uur - Locatie: Muzelinck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss
6e + 7e bijeenkomst: donderdag 14 januari 2021 van 9.00-15.30 uur - Locatie wordt binnenkort bekend gemaakt
8e bijeenkomst: donderdag 25 februari 2021 van 15.00-18.00 uur - Locatie: SKOPOS Let's Play, Conventstraat 10, 5481 CP Schijndel
9e bijeenkomst = certificaatuitreiking: donderdag 18 maart 2021 van 16.00-19.00 uur - Locatie wordt binnenkort bekend gemaakt

Trainer: Jacqueline Braat
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bram Relouw: bram.relouw@kunstlocbrabant.nl

Startende cursus West-Brabant
inschrijven via deze link: 
info@decultuurloper.nl (locaties volgen nog)
Woensdag 13 januari 2021
Woensdag 3 februari 2021 
Woensdag 24 februari 2021 
Woensdag 24 maart 2021
Woensdag 14 april 2021 
Woensdag 12 mei 2021 
Woensdag 2 juni 2021 
Woensdag 23 juni 2021 
Woensdag 14 juli 2021 (presentatie beleidsplan) - Locatie en tijd nader te bepalen

Cursustijden: 14:00 - 17:00 uur
Cursusleider: Nelleke van Aken

Lopende cursussen

Oost-Brabant - Uden en omgeving (inschrijving gesloten)
Woensdag 25 september 2019 - Kunst & Co, Mondriaanplein 16-18, 5401 HX Uden
Woensdag 23 oktober 2019 - Kunst & Co, Mondriaanplein 16-18, 5401 HX Uden
Woensdag 27 november 2019 - Kindpark, Parkweg 10, 5427 AL Boekel
Woensdag 29 januari 2020 - Muzelinck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss
Woensdag 11 maart 2020 - komt te vervallen vanwege corona maatregelen (nieuwe datum 9/12)
Woensdag 13 mei 2020 - Boerenbondmuseum, Gemert - Online cursusmiddag
Woensdag 23 september 2020 - Het Mooiste Blauw, Pennekart 1, 5674 CK Nuenen
Woensdag 28 oktober 2020 - Museum Krona (optie), Veghelsedijk 25, 5401 PB Uden
Woensdag 25 november 2020 - Maakplaats Uden (Handelshuys), Udenseweg 2, 5405 PA Uden
Woensdag 9 december 2020 - Kunst & Co, Mondriaanplein 16-18, 5401 HX Uden

Cursustijden: 14.30 - 17.30 uur
Cursusleiders: Maaike van den Brule

Aanmelden
Stuur een mail naar info@decultuurloper.nl met de volgende gegevens:

Ik schrijf me graag in voor:

- de icc-cursus Brabant in regio ......

Basisgegevens
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam: 
m/v: 
Telefoonnummer: 

Privégegevens i.v.m. certificering
Privé postadres:
Huisnummer:       toevoeging: 
Postcode: 
Woonplaats: 
Mailadres privé:
Geboorteplaats: 
Geboortedatum: 

Werkgegevens
Instelling:
Plaatsnaam:
Functie: 
Mailadres werk:
Telefoonnummer werk:


Bij voldoende aanmeldingen wordt een cursus gestart, geef je interesse door aan je intermediair of via info@decultuurloper.nl