inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Regie houden tijdens een creatieve les

Een training over bewust omgaan met het creëren van speelruimte en welk gevolg dat heeft op het gedrag van leerlingen.

Creatieve lessen vragen een andere didactiek dan een reken-, spelling- of taalles. Tijdens de training Didactiek van de creatieve leerkracht worden leerkrachten en icc’ers bewust gemaakt van hoe zij omgaan met het creëren van ruimte en welk gevolg dat heeft op het gedrag van leerlingen.

De bewustwording van het eigen gedrag als leerkracht staat centraal. De persoonlijke vaardigheden worden gekoppeld aan de manier van lesgeven binnen de eigen identiteit. De vraag die moet worden beantwoord is: Hoe kan ik binnen mijn identiteit leerlingen de ruimte bieden om te creëren, onderzoeken en te reflecteren?

Thomas de Meulder is trainer / docent op het gebied van groepsdynamica en leiderschap. Vanuit een groepsdynamisch perspectief daagt hij de deelnemers uit zichzelf en de eigen didactiek onder de loep te nemen. Om vervolgens een blijvend effect te creëren bij de mensen met wie hij samenwerkt.