inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Co – teaching

Als je als school al mooie stappen hebben gezet in het formuleren van een ambitie, is het tijd om naast de DCL-trainer ook ruimte te creëren voor een DCL-aanbieder (vakdocent) die naast jou in de klas kan staan en aansluiting kan maken met jouw individuele leervraag, zoals bijvoorbeeld: Hoe geef ik een dansles, of wat het vraagt het van mij om een creatief proces te begeleiden?

Deze manier van begeleiden noemen wij co-teaching en kan worden ingezet om jouw deskundigheid als leraar op het gebied van cultuureducatie te verbeteren. Dit kan resulteren in het aangaan van een duurzame relatie, waarbij een cultuurprofessional een langere periode een plek inneemt binnen het curriculum van de school. Heb je als school al contact met iemand waarmee je zo’n samenwerking wilt aangaan? Neem dan contact op met jouw intermediair, die kan je hier meer over vertellen. 

Geldt de scholingsregeling ook voor deze trajecten?

Voor het inzetten van DCL-trainers geldt op dit moment dat slechts 25% van de totale kosten voor rekening zijn van de school. De andere 75% wordt betaald uit provinciale middelen. Voor de inzet van DCL-aanbieders is vanaf 1 september 2018 dezelfde regeling van kracht.

Ook worden zij uitgenodigd om deel te nemen aan de DCL-basistraining (voorheen gesprekstechnieken).

Welke aanbieders komen hiervoor in aanmerking?

Aanbieders die voldoen aan onderstaande startkwalificatie komen hiervoor in aanmerking.

  • Heeft een afgeronde kunstvakopleiding.
  • Heeft ervaring als docent of anderszins werken met groepen – primair en voortgezet onderwijs.
  • Kan werken vanuit de uitgangspunten van De Cultuur loper.
  • Deelname van co-teachers aan de DCL-basistraining en aansluiting maken bij het collectief. Bekostiging van deze training wordt gedaan door de intermediair en draagt hiermee het vertrouwen uit in deze persoon. Kosten basistraining €162,50 (=25% van de kosten)
  • Is werkzaam bij of voor een cultuurinstelling, intermediair of onderwijsinstelling.
  • Heeft een samenwerking met een DCL school of intermediair waar een concrete vraag aan ten grondslag ligt.
  • Is bereid om na afloop deel uit te maken van een DCL-netwerk.

Startkwalificatie van de school?

  • School is bereid om met hem na te denken over duurzaam effect van de samenwerking.
  • School is bereid om bij te dragen aan gezamenlijke ontwikkeling, gebaseerd op de vraag die er ligt.
  • Is bereid om deel uit te maken van een De Cultuur Loper netwerk

 

Voor meer informatie kijk hier