inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Co–teaching

Co-teachers?

De co-teachers zijn cultuurprofessionals die bij Kunstloc Brabant een intensieve training coachende vaardigheden gevolgd hebben. Co-teachers zijn (meestal in aanvulling op de trainers) in de klas mét de leraar aan het werk, meestal in een coachende rol. Ze hebben veelal een kunstvakopleiding gevolgd, maar in ieder geval expertise op het gebied van cultuuronderwijs.

Co-teacher aanvragen? Kijk links in de kantlijn voor al onze co-teachers en kies deze in het aanvraagformulier.

Als je als school al mooie eerste stappen hebben gezet in het implementeren van een ambitie, is het tijd om naast de DCL-trainer ook ruimte te creëren voor een DCL-co-teacher (een vakinhoudelijke professional) die naast jou in de klas kan staan en aansluiting kan maken met jouw individuele leervraag, zoals bijvoorbeeld: hoe geef ik een onderzoekende dansles, of wat het vraagt het van mij om een creatief proces te begeleiden?

Deze manier van begeleiden noemen wij co-teaching en kan worden ingezet om jouw deskundigheid als leraar op het gebied van cultuureducatie te verbeteren. Dit kan resulteren in het aangaan van een duurzame relatie, waarbij een cultuurprofessional een langere periode een plek inneemt binnen het curriculum van de school.

Geldt de scholingsregeling ook voor deze trajecten?

Voor het inzetten van DCL-trainers geldt op dit moment dat slechts 25% van de totale kosten voor rekening zijn van de school. De andere 75% wordt betaald uit provinciale middelen. Voor de inzet van DCL-co-teachers is dezelfde regeling van kracht. De DCL-co-teachers vindt u op deze pagina. 
Heb je als school al contact met iemand waarmee je zo’n samenwerking wilt aangaan? Neem dan contact op met jouw intermediair, die kan deze persoon opgeven voor de opleiding tot DCL-co-teacher. Hij wordt dan uitgenodigd om deel te nemen aan de DCL-basistraining (voorheen genoemd de training DCL-gesprekstechnieken).
 

Welke aanbieders komen in aanmerking?

Aanbieders die voldoen aan onderstaande startkwalificatie komen hiervoor in aanmerking.

 • Heeft een afgeronde kunstvakopleiding.
 • Heeft ervaring als docent of anderszins werken met groepen – primair en voortgezet onderwijs.
 • Kan werken vanuit de uitgangspunten van De Cultuur loper.
 • Deelname aan de DCL-basistraining en aansluiting maken bij het collectief. Bekostiging van deze training wordt gedaan door de intermediair, deze draagt hiermee het vertrouwen uit in deze persoon. De kosten van de basistraining zijn €162,50 (= 25% van de kosten)
 • Is werkzaam bij of voor een cultuurinstelling, intermediair of onderwijsinstelling.
 • Heeft een samenwerking met een DCL school of intermediair waar een concrete vraag aan ten grondslag ligt.
 • Is bereid om na afloop deel uit te maken van een DCL-netwerk.
   

Startkwalificatie van de school om een co-teachings traject aan te gaan?

 • School is bereid om met hem na te denken over duurzaam effect van de samenwerking.
 • School is bereid om bij te dragen aan gezamenlijke ontwikkeling, gebaseerd op de vraag die er ligt.
 • Is bereid om deel uit te maken van een De Cultuur Loper netwerk

Voor meer informatie kijk hier