inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Startperiode 2013-2016

In Noord-Brabant hebben in de startperiode 2013-2016 185 scholen in 27 gemeenten gewerkt met De Cultuur Loper. Wat heeft dit opgeleverd?

Opbrengsten en successen

In opdracht van Kunstbalie heeft KPC Groep in december 2016 de eerste vier jaar van De Cultuur Loper onderzocht. De scholen die hebben meegedaan aan het onderzoek zijn blij dat zij werken met De Cultuur Loper. Het programma heeft hun op veel terreinen winst gebracht. Ze menen dat de opbrengsten het grootst zijn op het punt van de bewustwording van het belang van cultuureducatie, het draagvlak voor cultuureducatie en de visie op cultuureducatie.

Met De Cultuur Loper hebben de scholen naar eigen zeggen vele successen geboekt. Zo vinden zij het onder meer een succes dat cultuureducatie een plek in het curriculum heeft gekregen, er een goed en groot aanbod van activiteiten is en er wordt gewerkt aan en met doorlopende leerlijnen. Scholen noemen ook de toegenomen waardering voor cultuureducaite, de samenwerking met aanbieders en andere scholen en het enthousiasme van (groot)ouders voor wat er op school gebeurt op het terrein van cultuureducatie.

resultaten monitor