inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Startbijeenkomsten 2016

Zo'n 150 personen kwamen woensdag 22 juni en woensdag 29 juni naar de informatiebijeenkomsten over de nieuwe regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 en De Cultuur Loper. Ambtenaren, intermediairs, schooldirecteuren, icc’ers en leerkrachten, aanbieders, trainers en coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Alle rollen die samen, in co-creatie, in vier jaar tijd De Cultuur Loper zo ver hebben gebracht als waar we nu zijn. De deelnemers blikten terug op de afgelopen jaren maar keken vooral vooruit: hoe we in nog eens vier jaar De Cultuur Loper in Brabant kunnen verdiepen en verbreden.

De bijeenkomsten bestonden uit een plenair gedeelte waarin werd teruggekeken op vier jaar CmK en De Cultuur Loper en verschillende deelsessies voor onder meer onderwijs, gemeenten en cultuuraanbieders. Hieronder schetsen we een aantal hoogtepunten van de bijeenkomsten.

Samenwerking met scholen

Clara Linders, senior consulent educatie van Kunstbalie schetste de ontwikkeling van De Cultuur Loper tot nu toe. De eerste vier jaar is in co-creatie aan De Cultuur Loper gebouwd. Clara kijkt terug op een periode waarin iedereen met veel vertrouwen en veel openheid heeft samengewerkt. Het co-creëren samen met de scholen is voor haar het meest waardevolle. 


 

Ervaringen van de deelnemers

Vanuit verschillende rollen hebben professionals in cultuureduatie de afgelopen jaren meegewerkt aan de totstandkoming van De Cultuur Loper. In zeven korte pitches deelden deelnemers hun persoonlijke ervaringen met het proces. De gemeenteambtenaar wordt blij als zij op een verjaardag ouders hoort vertellen wat cultuureducatie op school hun kind heeft gebracht. De schooldirecteur deelt dat zijn school zeker 40 jaar vooruit kan door de impuls die De Cultuur Loper heeft gegeven. De intermediair verhaalt over haar veranderende rol: van oplossen voor de school naar het coachen, begeleiden en inspireren van de school.

Trainers
 


 Coaches
 


 Gemeenten
 


 


Primair onderwijs
 


 


 

Voortgezet onderwijs
 


 Intermediairs
 


 


 

Cultuuraanbieders
 


 

Deelsessies

Afhankelijk van hun interesses hebben de gasten deelgenomen aan de deelsessies Primair onderwijsgemeentenCultuuraanbiedersVerdieping en Voorgezet onderwijs.

Presentatie Ad van Drunen, deelsessie Primair onderwijs

Locaties

CHV Noordkade
De gasten van Kunstbalie en Erfgoed Brabant zijn woensdag 22 juni gastvrij ontvangen in CHV Noordkade in Veghel. In dit industrieel erfgoed met een rijke historie staan nu kunst en cultuur centraal.

Podium Bloos
29 juni ontvingen wij onze gasten in Podium Bloos, een theater en werkplaats voor makers en bezoekers, gelegen in het stedelijke ontwikkelingsgebied Spoorzone in Breda.