inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Slotconferentie CMK 2016

“De manier waarop we met elkaar omgaan en de ontwikkeling die we doormaken: het begint allemaal bij het onderwijs”, met deze woorden opent dagvoorzitter Ruben Maes de feestelijke conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. “Het is een thuiswedstrijd in Brabant voor Kunstbalie en De Cultuur Loper en daar ben ik trots op”, vertelt Jan Stoffels, directeur van Kunstbalie vervolgens aan de ruim zeshonderd aanwezigen. 

Het Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstbalie organiseerden deze conferentie samen. Jan: “We hebben het jarenlang gehad over het belang van cultuureducatie, maar dat is ondertussen wel bewezen. Het gaat er nu over hoe we de kwaliteit van cultuureducatie nog meer kunnen verbeteren.”

Over die kwaliteit van cultuureducatie weten gedeputeerde Henri Swinkels van de provincie Noord-Brabant, directeur van het Fonds voor Cultuurparticipatie Jan-Jaap Knol, consulent kunsteducatie van Kunstbalie Luana Berghmans, icc’er Anne-Marie Bastiaans, artistiek leider van Artemis Jetse Batelaan en intermediair Masha de Brouwer meer te vertellen tijdens de opening op 8 december. Maar, wel op een hele originele manier.


Plenaire opening. Fotografie Ben Nienhuis

Noodzaak van cultuureducatie

Vijf kinderen komen het podium opgelopen; ze hebben allemaal een koptelefoon op en nemen plaats aan de hoge tafels. Dit zijn de stand-ins voor Henri, Jan-Jaap, Luana, Jetse, Anne-Marie en Masha. Zij krijgen via de koptelefoons hun antwoorden ingefluisterd. Zo vertelt ‘Henri Swinkels’ dat cultuurbeleid vaak op de agenda staat de komende jaren, de noodzaak van cultuureducatie is duidelijk. Een voor een interviewt dagvoorzitter Ruben de sprekers. Na een interview met de jeugdige stand-ins over cultuuronderwijs, komen de echte Henri, Jan-Jaap, Luana, Jetse, Anne-Marie en Masha naar voren. Een gesprek over het belang van kunst volgt. Jetse vraagt aan zijn eigen stand-in: “Wat is voor jou nou goede kunst?”. Na even denken geeft Matthijs antwoord: “Ik vind kunst mooi als er veel fantasie in zit.”

In dialoog met elkaar

Het belang van kunst en cultuur en de kwaliteit van cultuureducatie staan tijdens deze landelijke conferentie centraal. In het ruime aanbod aan deelsessies, TEDtalks en workshops die na het plenaire gedeelte volgen, kunnen de deelnemers hun ervaringen delen en inspiratie op doen. In de sessie ‘Dialooggericht samenwerken? Hoe ziet dat eruit in de praktijk?’ gaat coach Margreet Rierink bijvoorbeeld in gesprek met de deelnemers over hoe scholen en culturele instellingen een dialoog met elkaar hebben. “Er is een omslag geweest van aanbodgericht naar vraaggericht werken en nu is de dialoog aan de orde”, vertelt Margreet. “Als cultuuraanbieder en school ga je in gesprek met elkaar en die relatie moet evenwaardig zijn. Wees je bewust van je eigen rol en je mag ook opkomen voor je eigen expertise.”


Ervaar De Cultuur Loper. Fotografie Ben Nienhuis

Brabantse trots

De geur van dennennaalden komt je op het Inspiratieplein in het hart van de conferentie tegemoet. Hier is het De Cultuur Loper-bos waarin je de acht trajectstappen van De Cultuur Loper, de Brabantse invulling van Cultuureducatie met Kwaliteit, kunt ervaren. Samen met een coach van Kunstbalie doorloop je het parcours om erachter te komen wat jij als school met cultuureducatie wilt en wat jouw aandeel in de culturele ontwikkeling van kinderen kan zijn. Naast dit Brabantse succesverhaal, zijn er verdeeld over de dag 50 sessies waarin de diverse regionale invullingen van Cultuureducatie met Kwaliteit gedeeld worden.

Praktijkervaringen

Tijdens de conferentie is er ruimte voor het uitwisselen van resultaten van de afgelopen jaren en veel deelnemers raken in de sessies ook met elkaar in gesprek over hun ervaringen uit de praktijk. “Hoe zorg ik er nou voor dat leerkrachten ook het belang van cultuureducatie inzien?”, vraagt een icc’er tijdens de deelsessie ‘Als icc’er sta je niet alleen’. “Ik heb een aantal collega’s echt aan de hand meegenomen”, vertelt een ander. “Het heeft jaren geduurd, maar nu zijn mijn collega’s net zo enthousiast als ik over dans en theater.”

Een feestelijke, landelijke afsluiting van de eerste Cultuureducatie met Kwaliteit-periode, betekent ook een vooruitblik naar de volgende periode van 2017-2020. Volgens Jan-Jaap Knol kan er een grotere rol weggelegd worden voor de lerarenopleidingen en pabo’s. “We moeten deze onderwijsinstellingen bij de nieuwe regeling betrekken”, zegt Jan-Jaap. “Cultuureducatie met kwaliteit moeten we waarborgen en waar kun je nou beter beginnen, dan bij de leerkrachten zelf? Daar begint het allemaal mee.”

De conferentie Cultuureducatie met Kwaliteit – Met open blik is georganiseerd door het Fonds van Cultuurparticipatie en Kunstbalie. Bekijk ook de foto’s van de dag, de terugblik in beeld, de video over Speciaal Onderwijs op de conferentie, de video over Het Cultureel Zelfportret en de video over Grondstof en alle tweets.