inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Resultaten investeringsprogramma

Kunstbalie heeft in de startperiode 2013-2016 van De Cultuur Loper bijzondere Brabantse initiatieven voor cultuur op school ondersteund met het investeringsprogramma De Cultuur Loper 'De Provinciale Plus' en 'Professionele Kunsten'. 

Het investeringsprogramma De Cultuur Loper 'De Provinciale Plus' maakte het mogelijk om projecten voor leerlingen geïnitieerd door scholen, intermediairs en culturele instellingen en het stimuleren van langdurige samenwerkingen tussen scholen en professionele Brabantse gezelschappen, met de potentie deze breed in de provincie uit te rollen. 

Het investeringsprogramma De Cultuur Loper 'Professionele Kunsten' van 2013-2016 stimuleert duurzame samenwerking tussen scholen en professionele Brabantse gezelschappen. Op uitnodiging van Kunstbalie hebben Artemis, De Stilte, philharmoniezuidnederland en hetpaarddatvliegt voorstellen ontwikkeld voor een samenwerking met de scholen. 

Resultaten

Volgen zo spoedig mogelijk.