inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Profiel intermediair en cultuurcoördinator

Wil je weten wat het profiel van een De Cultuur Loper-intermediair of (interne) cultuurcoördinator inhoudt? Ten behoeve van de uitvoering van het programma De Cultuur Loper zijn er profielschetsen opgezet waarin je alle informatie kunt vinden.

Deze profielschets van de De Cultuur Loper-intermediair is een flexibel inzetbaar document. Bekijk hieronder het document.

Download Profiel De Cultuur Loper-intermediair

De profielschets van de cultuurcoördinator geeft een beeld van de verantwoordelijkheden en taken bij deelname van een school aan het programma De Cultuur Loper. Afhankelijk van het soort school, de ambitie en het beschikbare budget kunnen accenten worden aangebracht passend bij de onderwijsvisie van de school.

Download profiel De Cultuur Loper - cultuurcoördinator