inlog is alleen mogelijk via desktopversie

PR-toolkit

Vermelding De Cultuur Loper

De Cultuur Loper wordt ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant, kunstencentra, lokale intermediairs, cultuurmakers en scholen in Noord-Brabant.

Graag dragen we met elkaar uit waar De Cultuur Loper voor staat: een aanpak van samenwerking en co-creatie. Als er iets ontwikkeld of aangeboden wordt in het kader van De Cultuur Loper, vragen we daarom om altijd in ieder geval het logo van De Cultuur Loper te vermelden. Om het je zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we daarnaast een aantal tools ter beschikking om het gedachtegoed van De Cultuur Loper met elkaar uit te dragen.

Algemeen
- Logo De Cultuur Loper
- Poppetje De Cultuur Loper
- Algemene introductietekst over De Cultuur Loper
- Introductiefilmpje over De Cultuur Loper
- Sjabloon powerpointpresentatie De Cultuur Loper

Download hier de algemene tools

Speciaal voor intermediairs:

- Vermelding De Cultuur Loper voor intermediairs

Speciaal voor gemeenten:
- Voorbeeld persbericht deelname De Cultuur Loper

Download het bericht hier.

Speciaal voor scholen:
- Bordje en button ’Wij werken met De Cultuur Loper aan Cultuureducatie met Kwaliteit’
- Informatiebrief voor ouders

Download de bestanden voor de scholen hier.

Speciaal voor trainers en makers educatiematerialen:
- Cover en titelblad educatiemateriaal
- Vervolgvellen educatiemateriaal
- Sjabloon offerte trainers

Download alle bestanden voor trainers en makers educatiematerialen hier.

Wil je graag je eigen sjablonen (powerpoint, Word document etc) als uitgangspunt gebruiken? Overleg dan vooraf met ons hoe daar evenredig De Cultuur Loper in terug kan komen, stuur ons dan een mailtje.

Kijk in de menubar bovenaan onder regeling voor meer ondersteunende documenten.