inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Monitoring en evaluatie

Monitor en evaluatie vindt begin 2018 (tweemaal) plaats.

Evaluatie De Cultuur Loper

Kunstloc Brabant is als penvoerder CmK verplicht om de aanpak van De Cultuur Loper in de periode 2017-2020 te evalueren. Dit is alleen mogelijk als alle partners meewerken aan het invullen van de vragenlijsten. De evaluaties worden in samenwerking met en door KPC Groep in 2018 en in 2020 uitgevoerd. De eerste evaluatie staat gepland in de periode februari/maart 2018 en zoals gebruikelijk vragen we de intermediairs om scholen - vanwege deze verplichting - te stimuleren de vragenlijsten daadwerkelijk en tijdig in te vullen. Dit om de hoge respons van eerdere evaluaties minimaal te kunnen evenaren.

Naast de scholen bevragen we komend jaar ook weer de gemeenten (als opdrachtgever) en de lokale intermediairs (als mede-uitvoerders). In het jaar 2020 voegen we daar nog vragenlijsten voor trainers (deskundigheidsbevordering) en cultuuraanbieders (activiteiten voor en met leerlingen) aan toe. De uitnodiging voor het invullen van de vragenlijsten zal weer rechtstreeks vanuit KPC Groep verstuurd worden. Het opstellen van de vragenlijsten wordt in januari 2018 afgerond, waarna meer informatie volgt.

Landelijke Monitor CmK voor alle scholen door ResearchNed

Onlangs heeft het FCP in overleg met het Ministerie van OCW de opdracht verstrekt aan onderzoeksbureau ResearchNed om de stand van cultuureducatie op alle scholen voor primair onderwijs in Nederland te meten. Deze landelijke monitor bevraagt alle scholen: de scholen die wel én niet aan CmK / De Cultuur Loper deelnemen. Deze Monitor CmK zal – door enige vertraging - in dezelfde periode plaatsvinden als de evaluatie van De Cultuur Loper, dus in februari/maart 2018…!

Hiermee ontstaat een mogelijk knelpunt bij De Cultuur Loper scholen, omdat zij gevraagd worden om in dezelfde periode mee te werken aan zowel de evaluatie van De Cultuur Loper als aan de landelijke Monitor CmK. Het samenvoegen van de vragenlijsten van beide onderzoeken is niet mogelijk gebleken, omdat het om twee andersoortige vragenlijsten gaat. Kunstloc Brabant vindt het vanwege de uitkomsten van groot belang dat scholen deelnemen aan beide onderzoeken, maar tegelijkertijd willen we voorkomen dat er téveel druk bij de betreffende scholen in dezelfde periode komt te liggen. In overleg met ResearchNed zijn we tot een voorstel gekomen waar we ons in kunnen vinden. 

Voorstel

Aan de directies van De Cultuur Loper scholen zal worden gevraagd om de vragenlijst van de landelijke Monitor CmK in te vullen. Aan de icc-ers van deze scholen wordt gevraagd de vragenlijst van de Evaluatie De Cultuur Loper in te vullen. Bij vragen van de landelijke Monitor CmK waar input van icc-ers gewenst is, kunnen directies (eventueel) informatie bij icc-ers opvragen, maar uitgangspunt blijft overbelasiting van de betreffende medewerkers te voorkomen. Hiermee hopen we te bereiken dat de hoge respons op de onderzoeken - waar Brabant inmiddels om bekend staat - op niveau blijft. Wij vragen de intermediairs dan ook om scholen te stimuleren op deze manier tóch aan beide onderzoeken mee te werken.

NB. Af en toe bereiken ons berichten dat er ook lokale of regionale monitoring van cultuureducatie plaatsvindt. Graag horen wij terug óf en bij wie dit het geval is, omdat tijdige afstemming over inhoud, planning, werkwijze én het delen van uitkomsten ons allen meer inzicht en voordeel zou kunnen bieden. Indien dit ook bij u het geval is, dan kan dat worden aangegeven bij Ad van Drunen.