inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Eerste evaluatie De Cultuur Loper in de nieuwe periode

Begin 2018 onderzochten Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant het eerste jaar van de nieuwe periode Cultuureducatie met Kwaliteit. Scholen, intermediairs en gemeenten – ervaren en nieuw – zijn gevraagd naar hun ervaringen met De Cultuur Loper. De respons van de evaluatie De Cultuur Loper verdiept en verbreed was hoog en de reacties overwegend positief. De deelnemers schenen hun licht over verschillende thema’s. De komende maanden wordt op basis van hun aanbevelingen een aantal acties ontwikkeld.

In 2017 begon de tweede periode van Cultuureducatie met Kwaliteit. Dat betekende voor Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant dat nog meer Brabantse gemeenten en scholen konden starten met De Cultuur Loper. Samen met een groeiende groep intermediairs zetten de expertisecentra niet alleen stappen ter verbreding maar nadrukkelijk ook ter verdieping van het programma waarmee de kwaliteit van cultuureducatie op scholen wordt verdiept en verbeterd.

De eerste tussentijdse evaluatie is gehouden onder de 2017-starters en onder de scholen, intermediairs en gemeenten die in de eerste periode zijn begonnen.

Maar liefst 151 scholen sloten zich in 2017 aan bij de 180 scholen die vanaf de eerste periode met De Cultuur Loper werken. De nieuwe scholen gaven als reden aan om met De Cultuur Loper te gaan werken:

  • het opzetten en/of (verder) uitwerken van visie en/of beleid cultuureducatie;
  • cultuureducatie (nog meer) verankeren/borgen in het onderwijs op school.

Groeiend draagvlak

Om cultuureducatie een goede en structurele plaats in het curriculum te geven is een groot draagvlak op de school van groot belang. Vanaf de start van De Cultuur Loper werken Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant aan het vergroten hiervan. Dit lijkt te werken: na vijf jaar rapporteren vrijwel alle scholen een goed draagvlak bij de icc’ers en directies. Het draagvlak bij het team is redelijk goed, maar daar valt nog wel winst te halen. Sinds vorig jaar kunnen scholen – als onderdeel van het Kommagesprek - werken met een digitale teamscan waarmee de betrokkenheid en inzet van het team wordt gemeten. De resultaten van de scan kunnen resulteren in teamacties waarmee het draagvlak kan worden vergroot.

Draagvlak is slechts een van de thema’s die is onderzocht. Meer weten? Het hele rapport De Cultuur Loper verbreed en verdiept is hier te downloaden. In de loop van volgend jaar publiceren wij een inspiratiemagazine over onze gemeenschappelijke successen & uitdagingen en de verdiepingsacties die worden ontwikkeld naar aanleiding van de evaluatie.