inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Projectplan

Een onderdeel van de subsidieaanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 die Kunstbalie op 14 oktober indiende, is het projectplan. Hierin beschrijven wij onze aanpak voor de komende jaren. Onze hoofdambitie is dat De Cultuur Loper-scholen in 2020 toegerust zijn om eigenaarschap te nemen over hun eigen cultuureducatieve programma.

Het projectplan bevat onder meer een reflectie op de huidige stand van zaken en een overzicht van de activiteiten voor de komende vier jaar. Concreet betekent dit dat:

  • DCL-scholen in staat zijn om in samenwerking met partners een eigen meerjarig cultuureducatieprogramma te ontwikkelen in opbouw en samenhang;
  • leraren, vakdocenten en educatief medewerkers vanuit competentiegericht werken onderwijsactiviteiten vormgeven en uitvoeren;
  • DCL-scholen een duurzame relatie hebben opgebouwd met hun gemeenten en de lokale culturele en sociale partners die worden ingezet voor de cultuureducatieve ontwikkeling van leerlingen;
  • DCL-scholen in staat zijn hun vraag naar samenwerking en specialistische ondersteuning duidelijk te formuleren;
  • cultuureducatie duurzaam verankerd is binnen de school.

Het projectplan kwam tot stand na expertmeetings met betrokkenen. Lees het verslag van de opbrengst.

Download Projectplan 2017-2020