Wieteke en Mignon

Wieteke en Mignon

Artisjok & Olijfje

"Vakoverstijgend, visie, toepassingsgericht, creatief proces, inspirerend, creatieve denktechnieken, persoonlijk leiderschap."

Doelgroepen

  • Cultuuraanbieders
  • Cultuurcoördinatoren
  • Team/Leraren

Socials

Wieteke: heeft een achtergrond in bestuurskunde en lichaamsgericht therapie. Werkzaam geweest als onderzoeks- en beleidsadviseur voor gemeenten en bibliotheken. Met een interesse in (ontwikkelings)psychologie, actuele kunst en kunstenaars, het creatief proces en het openen van nieuwe perspectieven bij mensen.

Mignon: met een achtergrond in het basisonderwijs als leerkracht, onderwijskundige, adviseur taal/lezen bij onderwijsadvies-organisaties, adviseur educatie en productontwikkelaar bij een adviesorganisatie voor bibliotheken. Met altijd een fascinatie voor creativiteit & expressie, kunst & cultuur en het jonge kind. 

Onze drijfveer binnen cultuureducatie

Voor ons is cultuureducatie het meest magische middel om ruimte te maken voor het onderzoekende, ondernemende en creërende kind. Magisch omdat kunst en cultuur allesomvattend is. Wij trainen professionals waarin zij leren hoe zij voorbij het namaken van een pin van Pinterest komen.

We geven inzicht in hoe je het proces voorop zet en niet het product en hoe dit kansrijk is voor het maken van verbindingen; vakoverstijgend werken. Bijkomend voordeel is dat professionals ook weer in staat zijn hun eigen persoonlijke leiderschap op het gebied van creativiteit weten te pakken.

Scholen stellen ons vragen over

  • Hoe komen we van 28 dezelfde werkjes af?

  • Hoe spreken we het onderzoekende vermogen van kinderen aan?

  • Hoe gaan we meer procesgericht werken in en vakoverstijgend werken met ons creatieve aanbod?

Voorbeeld waarmee we aan de slag zijn gegaan

Leerkrachten brachten zelf afbeeldingen van Pinterest in die zij heel aantrekkelijk vonden om iets mee te doen in de klas. Tijdens onze training kregen zij voorbeelden van ons hoe je vanuit een Pin tot activiteiten komt die het onderzoekend en creërend vermogen aanspreken. We namen ze stap voor stap mee door het proces.  We gaven daar onze uitgangspunten bij die onderzoekend leren en eigen expressie bij kinderen stimuleert. Na de training werd opnieuw naar de afbeeldingen van Pinterest gekeken.

Leerkrachten gingen hun inzichten hierop toepassen. Met onze coaching en inspiratie erbij, ontstonden er rijkere en meer open activiteiten. De ervaring leert ons namelijk steeds weer dat er veel leeropbrengst te behalen is in een focus op de voorbereiding. Daarom besteden we daar relatief veel tijd en aandacht aan. De leerkrachten voerden hun activiteit uit, terwijl wij aanwezig waren als coaches on the job. Daarna vond reflectie plaats. Leerkrachten benoemden dit proces als: hoe gaan we deze Pin ver-artisjokken en olijven.

Een mooi moment dat ons altijd bijblijft...

Tijdens de training zei ze ineens: Ik ben veel te juffig geworden! We vroegen door: kun je daar wat meer over vertellen? Ze vertelde dat ze zich zo opgeslokt voelde door alles wat moet, alleen maar afvinken van het programma. En dat ze zelfs creatieve activiteiten effectief en doelmatig invulde. 

Door de training voelde ze weer hoe fijn en belangrijk het is om in haar onderwijs en in haarzelf ruimte te maken voor expressie, verbeelding en onderzoek. Ze was blij daar nu praktische handreikingen voor te hebben om er daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En hoe zijn inspiratie en flow ervaart, bij zichzelf en dat dat ‘besmettelijk’ werkt naar de kinderen.