Wat is ICC-XL?

Twee keer per jaar organiseert Kunstloc Brabant themabijeenkomsten voor icc-ers om hen de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen. De invulling van deze themabijeenkomsten wordt gebaseerd op de actuele vraag uit het veld. Je kunt dus als icc-er je eigen leervraag/ontwikkelwens bij je intermediair neerleggen. Kunstloc Brabant pakt deze vragen op en organiseert, in samenwerking met de intermediairs, vervolgens naar wens bijeenkomsten. Afhankelijk van het aantal geïnteresseerden worden deze bijeenkomsten regionaal of provinciaal georganiseerd.

Zo werd er eerder al een module ‘draagvlak’ geïnitieerd, omdat meerdere icc’ers uit het veld zich wilden verdiepen in het verkrijgen van draagvlak binnen de school voor kunst- en cultuureducatie.

Hieronder zie je voorbeelden van mogelijke thema’s:

 • Competenties cultuureducatie: C-zicht
 • Samenwerken met de culturele omgeving
 • Reflecteren
 • Draagvlak
 • Erfgoed
 • Filosoferen met kinderen
 • Meervoudige intelligentie
 • Muziek op school (ook van toepassing op dans en drama)
 • Portfolio
 • Fondsenwerving
 • Update beleidsplan

Duur 1 module: 3 bijeenkomsten van 3 uur.

Binnen niet CmK-gemeenten € 180,00 p.p., CmK-gemeenten krijgen 50% vergoed.

Startende & lopende cursussen

Regio Boxtel, Sint-Michielsgestel en Vught

Maandag 20 september 2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur

Dinsdag 2 november 2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur

Donderdag 9 december 2021 van 15.00 uur tot 18.00 uur

Voor aanmelden, neem contact op met bram.relouw@kunstlocbrabant.nl

Jacqueline Braat

Arti-tof

06 22 06 83 80

"Pragmatisch, creatief, analytisch, coachend, inlevend, flexibel, toegankelijk."