Deze cursus is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs die cultuurcoördinator willen worden op hun school.
Wat moet je als icc'er allemaal kennen en kunnen? 

 • Visie: schrijf een visie van de school op cultuuronderwijs of werk deze nader uit
 • Draagvlak: Hoe betrek je het team hierbij?
 • Culturele omgeving: Hoe goed ken jij de culturele omgeving van de school?
 • Hoe kun jij stevig in je schoenen staan om cultuuronderwijs beter op de kaart te zetten?

 

Kunstloc Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. Heb jij interesse in het volgen van een icc-cursus? Meld dit dan eerst bij je intermediair en meld je vervolgens aan via het aanmeldformulier. De intermediair zal vervolgens contact opnemen met Kunstloc Brabant en met hen de cursus in de regio uitzetten wanneer er voldoende deelnemers lijken te zijn. Via de intermediair krijg je dan vervolgens de data en tijden van de cursus te horen (vaak wordt dit van te voren met je overlegd).

Aanmelden voor Icc Cursus Brabant

De kosten voor de cursus zijn €500. Voor CmK-scholen, of scholen die binnen een CmK-gemeente vallen, is slechts 50% daarvan voor eigen rekening.

Data

Startende ICC-cursus regio West - Brabant
Inschrijven via de button "aanmelden"
Trainer: Nelleke van Aken
Locaties: volgen nog

 • wo. 29 september 2021, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 20 oktober 2021, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 17 november 2021, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 12 januari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 02 februari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 23 februari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 16 maart 2022, 14:00 -17:00 uur
 • wo. 06 april 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 11 mei 2022, 14:00 - 17:00 uur (eindpresentatie/certificaatuitreiking)

Startende ICC cursus Regio Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Heusden, Loon op Zand, Oosterhout, Waalwijk
Inschrijven via de button "aanmelden"
Trainer: Maaike van den Brule

 • vr. 14 januari 2022, 09:30 - 16:30 uur
 • wo. 02 februari 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo. 09 maart 2022, 14:00 17:00 uur
 • wo. 06 april 2022, 14:00 17:00 uur
 • vr. 13 mei 2022, 09:30 - 16:30 uur
 • wo. 01 juni 2022, 14:00 - 17:00 uur
 • wo 22 juni 2022, 14:00 - 17:00 uur (eindpresentatie/certificaatuireiking)

voor meer informatie over deze cursussen kunt u contact opnemen met marjon.brouwer@kunstlocbrabant.nl

Lopende "ICC cursus Brabant nieuwe stijl"
Inschrijving gesloten
Regio: Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren
Trainer: Jacqueline Braat

 • 01 oktober 2020 bijeenkomst 1,15.00-18.00 uur
  Noord Brabants Museum, Verwersstraat 41, Den Bosch
 • 18 mei 2021 bijeenkomst 2 en 3  - 9.00 uur tot 15.30 uur 
  Locatie de Muzelinck ,Raadhuislaan 18 te Oss

 • 24 juni 2021 bijeenkomst 4 en 5 - 9.00 uur tot 15.30 uur
  Locatie nog nader te bepalen 

 • 30 september 2021 bijeenkomst 6 en 7 - 9.00 uur tot 15.30 uur 
  Locatie nog nader te bepalen 

 • 11 november 2021 bijeenkomst 8 - 15.00 uur tot 18.00 uur
  Locatie nog nader te bepalen 

 • 25 november 2021 bijeenkomst 9 eindpresentatie - 16.00 uur tot 19.00 uur
  Locatie Erfgoed Brabant, Waterstraat 16 in Den Bosch

 

 

Aanmelden

Cursus cultuurcoördinator nieuwe stijl

De cursus cultuurcoördinator Brabant "nieuwe stijl" stelt de leervragen van de deelnemers centraal en heeft veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de ICC'er zelf en hoe deze met de rol van ICC'er omgaat. Iedere ICC'er stelt een persoonlijk ontwikkeldoel aan het begin van de cursus.
Via activerende werkvormen komt de ICC'er tot een visie en beleidsplan onderbouwd vanuit de bouwstenen van het LKCA. Gedurende de cursus laten de ICC'ers hun gedachten gaan over de visie en het beleid op cultuuronderwijs voor hun eigen school en maken zij hier keuzes in. Het persoonlijk proces, de visie en het cultuurbeleidsplan worden tijdens de eindpresentatie op zeer creatieve wijze vormgegeven.
Er is tijdens de cursus "nieuwe stijl" veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collega-leerkrachten, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen. Daarbij worden veel coöperatieve en creatieve opdrachten ingezet tijdens de cursus die de ICC'er zelf ook met zijn team op school kan uitvoeren. Op deze manier krijgt de ICC'er handvatten om geïnspireerd te presenteren tijdens een teambijeenkomst en de wensen en ideeën rondom visie op cultuureducatie op school op te halen.

De cursus bestaat ui 8 dagdelen plus een eindpresentatie. Een aantal dagdelen worden samen aangeboden in de vorm van een gehele dag.
Dagdeel 1: 15:00 - 18:00 uur
Dagdeel 2 en 3: in de vorm van een gehele dag: 09:00 - 15:30 uur
Dagdeel 4 en 5: in de vorm van een gehele dag: 09:00 - 15:30 uur
Dagdeel 6 en 7: in de vorm van een gehele dag: 09:00 - 15:30 uur
Dagdeel 8: 15:00 - 18:00 uur
Dagdeel 9: eindpresentaties, 2 uur

Tijdens de bijeenkomsten zijn er mogelijkheden tot individuele coachgesprekken. Data en locaties worden vastgesteld in overleg tussen intermediair en trainer. Ieder dagdeel vindt plaats op een inspirerende plek voor cultuurondewijs. De intermediair (of een afvaardiging van de intermediairs uit de regio) is altijd aanwezig tijdens de bijeenkomsten als tussenpersoon en extra vraagbaak.

Neem contact op met Bram Relouw

Lerarenregister

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. 

De icc-cursus Brabant leidt op tot een landelijk, door het LKCA uitgevaardigd, erkend certificaat.

Ervaringen van deelnemers

"Ik kan door de icc-cursus beter werken aan het creëren van draagvlak bij mijn team."

"Ik ga zeker met deze cursus achter de rug, met meer zelfvertrouwen, meer gesprekken voeren."

"Er ligt nu een plan waar we echt mee vooruit kunnen, geen papieren tijger."

Ook interessant voor jou