Deze cursus is bedoeld voor leraren in het primair onderwijs die cultuurcoördinator willen worden op hun school.
Wat moet je als icc'er allemaal kennen en kunnen? 

- Visie: schrijf een visie van de school op cultuuronderwijs of werk deze nader uit
- Draagvlak: Hoe betrek je het team hierbij?
- Culturele omgeving: Hoe goed ken jij de culturele omgeving van de school?
- Hoe kun jij stevig in je schoenen staan om cultuuronderwijs beter op de kaart te zetten?

 

Kunstloc Brabant organiseert deze cursus in Noord-Brabant samen met regionale intermediairs. Heb jij interesse in het volgen van een icc-cursus? Meld dit dan eerst bij je intermediair en meld je vervolgens aan via het aanmeldformulier. De intermediair zal vervolgens contact opnemen met Kunstloc Brabant en met hen de cursus in de regio uitzetten wanneer er voldoende deelnemers lijken te zijn. Via de intermediair krijg je dan vervolgens de data en tijden van de cursus te horen (vaak wordt dit van te voren met je overlegd).

Aanmelden voor Icc Cursus Brabant

De kosten voor de cursus zijn €500. Voor CmK-scholen, of scholen die binnen een CmK-gemeente vallen, is slechts 50% daarvan voor eigen rekening.

Cursus cultuurcoördinator nieuwe stijl

In schooljaar 2019-2020 heeft voor de eerste keer de cursus cultuurcoördinator Brabant "nieuwe stijl" plaats gevonden. Verschil met de 'gewone' cursus cultuurcoördinator Brabant is dat deze nog veel meer uitgaat van de eigen leervragen van de deelnemers en ook veel aandacht heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van de icc'er zelf en hoe deze met de icc-rol omgaat. Ook is er veel aandacht voor gesprekstechnieken en coachende vaardigheden, om gesprekken over cultuureducatie met collegaleerkrachten, directie en cultuurprofessionals meer diepgang te geven en gezamenlijk een gedragen visie en koers te bepalen.

Neem contact op met Bram Relouw

Lerarenregister

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het invoeren van het Lerarenregister. Dit betekent dat de icc-cursus een professionaliseringsactiviteit is voor 50 registeruren. In het lerarenregister houden leerkrachten en docenten hun kennis en ervaring, de professionaliseringsactiviteiten, bij. 

De icc-cursus Brabant leidt op tot een landelijk, door het LKCA uitgevaardigd, erkend certificaat.

Ervaringen van deelnemers

"Ik kan door de icc-cursus beter werken aan het creëren van draagvlak bij mijn team."

"Ik ga zeker met deze cursus achter de rug, met meer zelfvertrouwen, meer gesprekken voeren."

"Er ligt nu een plan waar we echt mee vooruit kunnen, geen papieren tijger."

Data

Startende cursus "ICC cursus Brabant nieuwe stijl"

Regio: Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel, Haaren
Inschrijving gesloten
Trainer: Jacqueline Braat

 • 1e bijeenkomst
  donderdag 1 oktober 2020
  15.00-18.00 uur
  Noord Brabants Museum, Verwersstraat 41, 5211 HT Den Bosch
 • 2e + 3e bijeenkomst: donderdag 5 november 2020
  9.00-15.30 uur
  MU Eindhoven, Torenallee 40-46 (Strijp-S), 5617 BD Eindhoven
 • 4e + 5e bijeenkomst
  donderdag 10 december 2020
  9.00-15.30 uur
  Muzelinck, Raadhuislaan 18, 5341 GM Oss
 • 6e + 7e bijeenkomst
  donderdag 14 januari 2021
  9.00-15.30 uur
  Locatie wordt binnenkort bekend gemaakt
 • 8e bijeenkomst
  donderdag 25 februari 2021
  15.00-18.00 uur
  SKOPOS Let's Play, Conventstraat 10, 5481 CP Schijndel
 • 9e bijeenkomst = certificaatuitreiking
  donderdag 18 maart 2021
  16.00-19.00 uur
  Locatie wordt binnenkort bekend gemaakt

voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met Bram Relouw

Startende cursus West-Brabant

Cursusleider: Nelleke van Aken
Cursustijden: 14:00 - 17:00 uur

 • Woensdag 13 januari 2021
 • Woensdag 3 februari 2021
 • Woensdag 24 februari 2021 
 • Woensdag 24 maart 2021
 • Woensdag 14 april 2021 
 • Woensdag 12 mei 2021 
 • Woensdag 2 juni 2021 
 • Woensdag 23 juni 2021 
 • Woensdag 14 juli 2021 (presentatie beleidsplan) - locatie en tijd nader te bepalen

Aanmelden