Werken aan veranderdoelen in het voortgezet onderwijs

Binnen het voortgezet onderwijs spelen cultuurcoördinatoren een essentiële rol als het gaat over de positionering van kunst en cultuur in het curriculum van de school. Zij werken hierbij nauw samen met hun collega’s, directie van de scholen en intermediairs. Maar hoe zorgen zij ervoor dat kunst en cultuur die plek krijgt die het volgens hen verdiend? Wat hebben zij nodig om veranderingen in en rondom de school teweeg te brengen?

 

Foto: Ilse Wolf

Samen door de frisse pepermolen

Vanaf oktober 2020 biedt Kunstloc Brabant cultuurcoördinatoren en hun collega’s de mogelijkheid om deel te nemen aan een module waarin ze kennis, competenties en vaardigheden ontwikkelen om een verandertraject op de eigen school in te richten. Dit met als doel de kwaliteit en betekenis van cultuureducatie te bevorderen.

Om dit traject kwalitatief goed in te richten, geeft operatie frisse peper het programma mee vorm. Samen gaan we “door de frisse pepermolen”.

Het actieprogramma

Onder begeleiding van de bottom up methodiek van operatie frisse peper gaan deelnemers veranderdoelen behalen. Het 5-stappenplan helpt gestructureerd op weg richting de beweging of de verandering die de deelnemers willen maken. De formule van operatie frisse peper - waarin ze in co-creatie werken met kunstenaars, psychologen en bedrijfskundigen - zorgt voor een verfrissende en goed passende kijk op verandermanagement.

In het actieprogramma gaan we in op de theoretische onderbouwing, passen we dit toe op de casuïstiek van de deelnemers en wordt er geholpen bij het vormgeven van een passend plan van aanpak.

Invulling drie bijeenkomsten

Tijdens de eerste bijeenkomst leggen we focus op verandermanagement, de 5 stappen en de onderliggende theorieën. We werken daarbij aan een ontwerpersmindset en komen samen in beweging.

In de tweede bijeenkomst werken de deelnemers aan de eigen casus. We zoomen in op de missie en het aanhaken van mensen in de organisatie. Waarom precies een verandering? Wat is de ambitie en is dat voor iedereen helder, behapbaar en motiverend?

In de laatste bijeenkomst staat ‘het maken van aan actieplan’ centraal. Vanuit dat wat er tussen de bijeenkomsten door is ontwikkeld werken we aan een roadmap voor de toekomst.

Een aantal maanden na afloop van het programma worden de deelnemers benaderd, om na te gaan hoe het gaat en welke handvatten nog wenselijk zijn.

1087

Verbinding met De Cultuur Loper

In het actieprogramma verbinden we de stappen en onderliggende theorieën aan De Cultuur Loper. Een traject welke het onderwijs meeneemt in een proces om vanuit de eigen ambities de context te kunnen creëren waarin de leerling in de verbinding met kunst en erfgoed tot betekenisgeving komt. Dit traject is ontwikkeld door Kunstloc Brabant in samenwerking met Erfgoed Brabant, als onderdeel van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De Cultuur Loper is mede tot stand gekomen in co-creatie met lokale intermediairs, kunstencentra, scholen, cultuuraanbieders en gemeenten in Noord-Brabant.

In duo’s aanmelden

De deelnemers nemen in koppels plaats, wat inhoudt dat ze met 2 personen één casus aan gaan vliegen. Deelnemers melden zich dan ook als duo aan. Dit duo bestaat altijd uit een cultuurcoördinator voortgezet onderwijs, gekoppeld aan een collega, directielid of lokale intermediair.

Professionalisering Voortgezet Onderwijs

Kunstloc Brabant ondersteunt het onderwijs en het culturele veld bij het verbeteren van de kwaliteit van cultuureducatie. Daarbij zet wij ons in voor het verstevigen van de positie van de cultuurcoördinator op de school. Dit doen we door middel van scholings- en netwerkbijeenkomsten voor zowel de cultuurcoördinator, als voor de kunstvakdocenten, educatie medewerkers en de intermediairs die met de scholen samenwerken.

Kunstloc Brabant neemt plaats in de LKCA-werkgroep Professionalisering Cultuurcoördinator en ontwikkelt, mede in het kader daarvan, dit actieprogramma samen met operatie frisse peper.

Kosten en data

De kosten voor dit actieprogramma zijn €500 (excl. btw) per persoon. Kunstloc Brabant vergoedt voor (Brabantse) deelnemers 75% van de kosten. Deelnemers betalen dan €125 (excl. btw) per persoon voor deelname.

De data van het actieprogramma zijn donderdag 8 oktober 2020, donderdag 5 november 2020 en donderdag 25 maart 2021. Steeds van 17.30 tot 20.30 uur.