Wat is het?

Het Cultureel Zelfportret is een digitaal portfolio. Maar het is meer dan alleen een verzamelmap. Het instrument maakt de culturele groei zichtbaar voor de leraar én de leerling. Tijdens een culturele activiteit kunnen leerlingen bijvoorbeeld met een leervraag hun persoonlijke groei zelf voortgang geven, vanuit interesse en motivatie. Centraal staan, net als binnen De Cultuur Loper, de drie competenties cultuureducatie: reflecteren, onderzoeken en creëren.

Wat kan ik? Wie ben ik? Hoe ben ik?

En wat betekent dat voor mij en de ander?

In mijn Culturele Zelfportret laat ik zien wat ik mee heb gemaakt.

Ik ontdek wie ik ben en hoe ik groei in de wereld.

1179

voor wie is het?

Het Cultureel Zelfportret wordt ingezet voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs,  en ook voor studenten in het hoger onderwijs. Het instrument heeft twee versies, een PO en VO versie. Leraren hebben een eigen account, identiek en gelijkwaardig aan die van de leerling of student.

Hoe werkt het?

Om culturele groei zo goed mogelijk in beeld te brengen voor leraar en leerling, is een digitale omgeving ingericht. De leerling is zelf eigenaar van zijn of haar omgeving en leert betekenis te geven aan ervaringen die hij opdoet met kunst en cultuur.

De betekenis zien we terug in de vorm van blogs, vlogs, reflectiegesprekken, leervragen, documentatie van culturele bezoeken en creatieve processen en producten. Kortom een rijke verzameling van momenten die voor de leerling aanleiding zijn om culturele groei te gaan zien, benoemen en waarderen. Vanuit die ervaringen en de reflectie daarop spreekt de leerling nieuwe verlangens uit om te gaan leren, onderzoeken, maken of meemaken. De leerling komt in beweging.

De leraar kan door de identieke en gelijkwaardige opzet zelf ook vanuit zijn of haar account in beweging komen. De leerling kan zich vervolgens spiegelen aan wat de leraar toont in Het Cultureel Zelfportret.

Hoe ziet dat eruit: ‘De leerling in beweging’?

Bekijk gezamenlijk onderstaande film. Bij de film is een praatplaat samengesteld. Film en praatplaat bieden gezamenlijk goede ondersteuning in gesprekken met de betrokkenen op de school, over de waarde die Het Cultureel Zelfportret voor hun onderwijs kan hebben.

Print de plaat bij voorkeur op A3 formaat uit:

Klik hier voor de praatplaat

Hoe ziet dat eruit: ‘De leerling in beweging’?

Voordelen van Het Cultureel Zelfportret

 • Flexibel: inzetbaar op elk moment 

 • Laagdrempelig: een school kan zo groot of klein starten als ze zelf wil 

 • Breed inzetbaar: geschikt voor elke school, ongeacht culturele onderwijsvisie en ambities 

 • Gebruiksvriendelijk: tools nemen leerlingen bij de hand 

 • Veilig: een afgesloten webomgeving 

 • Persoonlijk: elke leerling krijgt een eigen inlog, persoonlijke tijdlijn en zelfportret tijdlijn 

 • Inzichtelijk: de leraar kan persoonlijke notities maken 

 • Ondersteunend: biedt leraar en leerling handvatten om een leervraag te maken en te reflecteren 

 • Opbrengstgericht: toont prestaties van individuele leerlingen en de groep als geheel 

 • Overdraagbaarheid: de leerling neemt zijn Cultureel Zelfportret mee van klas naar klas en van PO naar VO 

 • Gebruik van tags: de drie competenties cultuureducatie komen in de taal van de leerling terug in hun tijdlijn gekoppeld aan hun vragen, eigen werk en hun reflectie erop. 

Lees meer over het Cultureel Zelfportret

Beelden uit Het Cultureel Zelfportret

Onderstaande film toont de mogelijkheden van Het Cultureel Zelfportret. Vanuit de versie voor VO scholen krijgen leraren en leerlingen op de school een goed beeld van hoe het instrument praktisch werkt.

Beelden uit Het Cultureel Zelfportret

Meer achtergrond

Lees en deel het artikel uit de landelijke publicatie CmK van het Fonds voor Cultuurparticipatie:

 

Artikel Het Cultureel Zelfportret

Bij interesse van een school

 • Als een school wil starten met Het Cultureel Zelfportret vindt er een intakegesprek plaats met een trainer. In dit gesprek worden inhoudelijke keuzes opgehaald, gebaseerd op het De Cultuur Loper traject van de school, de ambities en een (team)training die daarop aansluit. Dit kan betekenen dat een huidige teamtraining wordt verdiept met de inzet van Het Cultureel Zelfportret of dat het instrument is geïntegreerd in een nieuwe teamtraining.
 • Het Cultureel Zelfportret kan starten in alle klassen maar ook bijvoorbeeld in één klas, bij een leraar die er vanaf het begin veel affiniteit mee heeft. De ambitie van de school kan ook sturend zijn in deze keuzes. (Zo kan Het Cultureel Zelfportret in groep 8 de leerling bijvoorbeeld een portfolio bieden voor de voortgang van zijn leerproces in VO.)
 • Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een warme offerte opgesteld tussen de school en de trainer. De trainer voert de implementatie van Het Cultureel Zelfportret uit in zijn of haar trainingsbijeenkomsten.
 • Daarnaast wordt er een financiële overeenkomst opgesteld tussen Kunstloc Brabant en de school over de inzet van Het Cultureel Zelfportret. 
 • Er worden ook praktische keuzes met elkaar afgestemd en vormgegeven (zoals ICT-mogelijkheden, Algemene Verordering Gegevensbescherming/AVG, implementatie).
 • De informatie over Het Cultureel Zelfportret op De Cultuur Loper website is in te zetten om een geïnteresseerde school meer informatie te geven over het instrument.

Wat kost het?

 • Account licentie fee €4,- per account per jaar
 • Eenmalige opstartkosten €275,- per school
 • Inrichtingskosten voor opeenvolgende jaren €100,- per jaar
 • Voor inzet van Het Cultureel Zelfportret buiten Noord Brabant gelden andere tarieven. Neem voor meer info contact op met: marlijn.gelsing@kunstlocbrabant.nl

Reactie van een leraar en een leerling

‘Als ik later naar mijn cultureel zelfportret kijk, dan zie ik of ik groot geworden ben.’  (leerling groep 3) 

‘In het CZP laat de leerling zien wat hem verwondert, wat hij wil weten en wil leren om verder te komen in zijn creatieve proces. Als leraar is het daarnaast ook heel interessant om in het begin van het jaar al te zien in het zelfportret waar kennis, interesses en verlangens binnen kunst en cultuur van de leerling zich bevindt’. En hem dat ook aan het eind van groep 8 mee te kunnen geven naar zijn nieuwe leeromgeving.' (leraar groep 8)

Inloggen in Het Cultureel Zelfportret

Reactie van een leraar en een leerling