De training Van Product naar Proces gaat op zoek naar het goud van de leraren en wat hij of zij teweeg wil brengen bij de leerlingen. Kunst en cultuur vormen het voertuig om daar uitdrukking aan te geven, omdat het de grote wereld en jezelf integreert. De trainers zetten hun ervaringen met ontwikkelwerk voor (cultuur)educatieve projecten en kennis over creativiteitsontwikkeling in, om samen met de leerkracht tot maatwerk in de praktijk te komen.

Dit gebeurt in co-creatie; in dialoog, werken naar een duurzaam resultaat en via een gestructureerd maar creatief proces. Het gaat om het bedenken en maken van een ontwerp voor een cultuureducatie activiteit. De deelnemers worden uitgedaagd te experimenteren en tot het bewust toepassen van materialen en technieken om uiting te geven aan de eigen ideeën.

De traingingsduur wordt in overleg met de school bepaald.
 

Ook interessant voor jou

Wieteke en Mignon

Artisjok & Olijfje

"Vakoverstijgend, visie, toepassingsgericht, creatief proces, inspirerend, creatieve denktechnieken, persoonlijk leiderschap."