Dit professionaliseringsprogramma zoemt in op het raamwerk 'Talenten Voeden', dat is opgesteld rond een brede visie op onderzoekend en ontwerpend leren en rond vier betekenisvolle leerling kwaliteiten.

De vier betekenisvolle leerling kwaliteiten zijn:

  1. Vaardigheden
  2. Houdingen
  3. Motivatie
  4. Zelfbeeld

Onderzoek wijst uit dat deze kwaliteiten bij iedere leerling steeds een beetje verder ontwikkeld kunnen worden en dat zij het vertrekpunt kunnen zijn voor stimulerend vakoverstijgend onderwijs, waarin allerlei domeinen – zoals cultuur, taal, rekenen, oriëntatie op de wereld en op jezelf, en digitale geletterdheid – een plek vinden.

Het gaat daarbij om aspecten als: Hoe kun je talenten van kinderen beter herkennen en stimuleren? Wat zijn daarbij als leraar je eigen opvattingen, gevoelens en gedachten over talent, creativiteit, hogere-orde denken en onderzoeken en ontwerpen? Hoe kunnen verwondering en creativiteit helpen bij het stimuleren van talent? 

Deze cursus richt zich op de bewustmaking van het belang van verwondering, vragen stellen, de juiste attitude en van wat leerlingen en leraren eigenlijk allemaal al kunnen op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. 

Vragen die deelnemers aan deze cursus stelden

"Ik zou graag meer willen weten over de koppeling van cultuur en de integratie ervan met andere vakken."

"Ik wil met deze cursus meer te weten komen over de toepassing in de praktijk en hoe je talentontwikkeling bij kinderen kunt volgen."

Deze training wordt verzorgd door Juliette Walma van de Molen. Voor meer info over haar programma; neem dan contact op met Monique Koolen.