inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Ervaringen

Wij vroegen een aantal directeuren van basisscholen die deelnemen aan De Cultuur Loper wat het programma voor hun school betekent. 

De Cultuur Loper op basisschool Algemene School Oost in Bergen op Zoom

Het ambitiegesprek, stap 3 binnen het cultuurlopertraject, helpt scholen hun ambities rondom kunst- en cultuureducatie helder te formuleren. In het volgende filmpje is Conny van Loenhout, directeur van de Algemene School Oost in Bergen op Zoom aan het woord. Hij deelt zijn ervaring met het ambitiegesprek. Wat heeft dit betekend en opgeleverd? En welke onderzoeksvraag is hieruit voortgevloeid?

De Cultuur Loper op speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden

Met behulp van het raamwerk, ontwikkeld door prof. dr. Juliette Walma van der Molen, heeft De Wijde Wereld een instrument ontwikkeld waarmee zij de talentontwikkeling van hun leerlingen kunnen opvolgen. 

Naar gespreksverslag


De Cultuur Loper op basisschool Sint Petrus in Boxtel

In samenwerking met Erfgoed Brabant hebben de medewerkers van Sint Petrusschool uit Boxtel gewerkt aan hun ambities rondom erfgoed educatie. In dit filmpje hoor je hoe de school de omgeving betrekt bij erfgoededucatie, en ook hoe er binnen de school gewerkt wordt aan erfgoed.

Naar gespreksverslag


De Cultuur Loper op basisschool Klaverweide in Roosendaal

In dit filmpje wordt geschetst wat De Cultuur Loper heeft bijgedragen aan het versterken van het curriculum op de Klaverwijde In Roosendaal. De directeur verwoordt hier hoe de school een omslag heeft gemaakt. Waar de leerlingen eerst werken aan een soort 'eenheidsworst', wordt er nu gewerkt aan een product met eigenheid.

Naar gespreksverslag


De Cultuur Loper op basisschool De Polderhof in Oss

De Polderhof haalt kunst in de school. Maar dit niet alleen, de leerkrachten van De Polderhof proberen deze kunstwerken ook te integreren in andere vakgebieden zoals taal en rekenen. 

 

Naar gespreksverslag 

Nieuwsartikelen

Ambities van scholen met cultuureducatie

Wat willen scholen leerlingen na acht jaar basisonderwijs meegeven met en door cultuureducatie? Op basis van ambitiegesprekken met 50 Brabantse scholen die meedoen met De Cultuur Loper hebben we een overzicht gemaakt van de meest genoemde ambities. Lees meer en bekijk de infographics >>