inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Creatieve vaardigheden

De Cultuur Loper richt zich op het ontwikkelen en vernieuwen van het onderwijsprogramma, het bevorderen van de deskundigheid van leerkrachten, het verbeteren van de relatie tussen scholen en culturele instellingen en het volgen van de culturele ontwikkeling van de leerling.

Wat levert het op? Goed cultuuronderwijs met een gevarieerd en samenhangend cultuureducatieprogramma, waardoor leerlingen zich kunnen ontwikkelen als maker, deelnemer en publiek. Een kind leert zichzelf en de wereld beter kennen door naar kunst te kijken en door kunst te maken. Met De Cultuur Loper ontwikkelen kinderen zich tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de toekomst.

 

De tien kwaliteiten van De Cultuur Loper

  1. De Cultuur Loper wordt in co-creatie ontwikkeld, wat zorgt voor bundeling van kennis en voor gedeelde verantwoordelijkheid.
  2. De ervaringen van 185 scholen worden ingezet om in de tweede CmK periode nog meer leerlingen te ondersteunen in hun culturele ontwikkeling.
  3. Scholen worden in de gelegenheid gesteld om leerkrachten en leerlingen hun eigen talenten te laten ontdekken.
  4. Voor alle partners in de deelnemende gemeenten is een uitgebreid scholingsprogramma beschikbaar.
  5. Scholen worden gecoacht door opgeleide lokale intermediairs.
  6. Kunstloc Brabant en Erfgoed Brabant faciliteren regionale netwerkbijeenkomsten waar deelnemers kunnen delen en leren.
  7. De Cultuur Loper biedt diverse instrumenten ter ondersteuning en borging van het traject.
  8. Werken met de competenties draagt bij aan het kunnen formuleren van de gewenste ontwikkeling én het uitvoeren daarvan, op maat van de school en vanuit de eigen visie.
  9. De indeling van activiteiten in domeinen biedt inzicht in en een overzicht van de veelheid en diversiteit van cultuureducatie.
  10. Alle opbrengsten van het programma worden gedeeld op deze website.

 

“Een van de redenen waarom wij kozen voor De Cultuur Loper was dat het de school een mooie kans geeft om zich te profileren op het terrein van cultuureducatie, en bovendien wordt de school ondersteund en begeleid in de vormgeving hiervan. Tijdens het ambitiegesprek bleek dat we cultuureducatie konden inzetten om de schoolvisie verder uit te werken en vorm te geven. Want als je de vraag krijgt wat je de leerlingen wilt meegeven in hun culturele ontwikkeling, word je echt geprikkeld om goed na te denken waar je nu als school voor staat. Mijn visie was eerst vooral een gevoel, een abstract begrip, maar door het ambitiegesprek kreeg het woorden en werd het vooral iets concreets: dit is onze visie en dit zijn onze ambities. In het traject van De Cultuur Loper wordt gelukkig ook duidelijk gemaakt wat er nodig is aan deskundigheid, organisatie, tijd en middelen om de ambities te realiseren, zodat je realistische doelen stelt en het ook echt waar kunt maken.” - Hans Küsters, directeur en icc’er Sint Petrus, Boxtel.