inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Wat is De Cultuur Loper?

De Cultuur Loper is een programma – bestaande uit scholing, coaching en een digitaal platform – waarmee scholen de kwaliteit van de eigen cultuureducatie kunnen verbeteren.

Het programma leidt de scholen in acht stappen van Dit willen wij onze leerlingen meegeven naar Zo gaan wij hieraan werken. Met De Cultuur Loper maken zij vanuit hun eigen visie een samenhangend en doorlopend activiteitenprogramma. Een activiteitenprogramma, dat in opbouw, samenhang en samenstelling past bij de visie en situatie van de school. 

Dit traject van acht stappen wordt als een online instrument aangeboden via deze website. Na het doorlopen van de stappen heeft de school scherp wat zij hun leerlingen willen meegeven op het gebied van cultuureducatie en op welke wijze zij dat gaan realiseren in hun activiteitenprogramma. Elke individuele school, en de daarbij betrokken culturele partners, worden bij dit traject ondersteund door de lokale intermediairs. De coaches van Kunstbalie en Erfgoed Brabant begeleiden de betrokken partijen vanuit hun provinciale rol.

De Cultuur Loper werd ontwikkeld door Kunstbalie, in samenwerking met Erfgoed Brabant, lokale intermediairs, cultuuraanbieders en basisscholen in Noord-Brabant. Het programma geeft invulling aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Met deze regeling stelt zowel het rijk, de provincie als de gemeente geld en ondersteuning beschikbaar voor scholen met ambitie op dit gebied. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat cultuureducatie van goede kwaliteit een vaste plaats krijgt binnen het onderwijs.

In de eerste periode van de regeling (2013-1016) startten in de provincie 27 gemeenten met De Cultuur Loper. In de tweede periode (2017-2020) is het aantal gemeenten toegenomen tot 45. Hierdoor kunnen 375 scholen met De Cultuur Loper hun cultuureducatie optimaliseren.

Bekijk hieronder de nieuwste brochure over De Cultuur Loper en Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020.