Inloggen gemeenten

De Cultuur Loper buiten Brabant

Ook in andere provincies wordt gewerkt met De Cultuur Loper, het Brabantse programma waarmee de culturele groei van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt.

Zuid-Holland

 

Al bij de introductie van De Cultuur Loper in 2013 in Noord-Brabant toonden Kunstgebouw in Zuid-Holland en Stadkamer Zwolle in Overijssel belangstelling voor het programma. Zo’n 35 Zuid-Hollandse scholen zijn in de CmK-periode 2013-2016 gestart met De Cultuur Loper. Zuid-Holland heeft de ambitie meer scholen mee te laten doen.

 

Zwolle (Overijssel)

 

Al bij de introductie van De Cultuur Loper in 2013 in Noord-Brabant toonden Kunstgebouw in Zuid-Holland en Stadkamer Zwolle in Overijssel belangstelling voor het programma. Stadkamer Zwolle is een pilot begonnen met twee scholen in het voortgezet onderwijs en gaat hiermee door in 2016-2020.

 

Zeeland

 

In 2016 startten zestien scholen in de provincie Zeeland met De Cultuur Loper. Ook deze provincie voorziet groei in de nieuwe periode. 

 

Noord-Holland

 

In Noord-Holland heeft Plein C besloten met Noord-Hollandse scholen te gaan werken met De Cultuur Loper en hiervoor een Cultuureducatie met Kwaliteit-bijdrage aan te vragen, na gesprekken met Kunstbalie. Hun ambitie is in 2020 met minimaal 100 scholen het traject hebben afgerond. Op provinciaal niveau verzorgt Plein C nascholing, coaching en kennisdeling, de scholen worden ondersteund door lokale projectleider.

 

Limburg

 

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) in Weert wil De Cultuur Loper gaan aanbieden aan scholen in de gehele regio Midden-Limburg. Rick hiervoor een CmK-aanvraag ingediend voor de tweede periode. Het streven is om in 2020 met alle negentig scholen het Brabantse programma voor de culturele ontwikkeling van leerlingen te volgen. Rick begeleidt de scholen hierbij in de rol van regionale intermediair.

 

 

Ook interesse in De Cultuur Loper buiten Brabant?

Neem contact op met Ad van Drunen of Petra Levert