inlog is alleen mogelijk via desktopversie

De Cultuur Loper buiten Brabant

Ook in andere provincies wordt gewerkt met De Cultuur Loper, het Brabantse programma waarmee de culturele groei van leerlingen optimaal gestimuleerd wordt.

Zuid-Holland

Al bij de introductie van De Cultuur Loper in 2013 in Noord-Brabant toonden Kunstgebouw uit Zuid-Holland belangstelling voor het programma. Zo’n 35 Zuid-Hollandse scholen zijn in de CmK-periode 2013-2016 gestart met De Cultuur Loper. Zuid-Holland heeft de ambitie meer scholen mee te laten doen.

Zwolle (Overijssel)

Ook Stadkamer Zwolle uit Overijssel toonde meteen belangstelling bij de introductie van De Cultuur Loper in 2013. Stadkamer Zwolle is een pilot begonnen met twee scholen in het voortgezet onderwijs en gaat hiermee door in 2016-2020.

Zeeland

In 2016 startten zestien scholen in de provincie Zeeland met De Cultuur Loper. Ook deze provincie voorziet groei in de nieuwe periode. 

Noord-Holland

In Noord-Holland heeft Plein C besloten met Noord-Hollandse scholen te gaan werken met De Cultuur Loper en hiervoor een Cultuureducatie met Kwaliteit-bijdrage aan te vragen, na gesprekken met Kunstbalie. Hun ambitie is in 2020 met minimaal 100 scholen het traject afgerond te hebben. Op provinciaal niveau verzorgt Plein C nascholing, coaching en kennisdeling, de scholen worden ondersteund door de lokale projectleider.

Limburg

De culturele instellingen Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) in Weert en Pit Cultuurwijzer in Heerlen zijn aangewezen als penvoerders voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Voor Midden-Limburg heet dat programma DOEN! en voor Parkstad is dat Pit Cultuurwijzer.

In beide regio’s van Limburg wordt ingezet op het werken met De Cultuur Loper door middel van intermediairs. Het streven is om in 2020 zo veel mogelijk scholen het programma van De Cultuur Loper te laten volgen. 

Ook interesse in De Cultuur Loper buiten Brabant?

Neem contact op met Ad van Drunen of Petra Levert.