inlog is alleen mogelijk via desktopversie

Voor gemeenten

In de periode 2017 - 2020 kunnen nieuwe scholen, zowel in de 27 gemeenten die eerder al vier jaar deelnamen als in alle nieuwe deelnemende gemeenten, starten met De Cultuur Loper. Voorwaarde is dat de gemeente waarin de school is gevestigd een overeenkomst met Kunstloc Brabant (voorheen Kunstbalie) heeft ondertekend of gaat ondertekenen. De verwachting is dat het aantal scholen in het primair onderwijs tot 350 toeneemt. Er is ook ruimte voor in totaal 15 scholen voor voortgezet onderwijs in 2020.

Overeenkomsten met gemeenten

Kunstloc Brabant stelt een overeenkomst op met gemeenten in Noord-Brabant die - ná het indienen van een intentieverklaring en een informatietraject over De Cultuur Loper - aangeven te willen deelnemen aan de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en daarin mee willen investeren.

Voor meer informatie kunnen gemeenten contact opnemen met Ad van Drunen of Max van Alphen.

Intentieverklaring  

Download model Intentieverklaring gemeenten CmK 2017-2020